Resultaat : Beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen (binnen het verantwoordelijkhedengebied) geformuleerd en behaald zijn op de verschillende beleidsterreinen. Processen interne organisatie faciliteren  Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en koopt hiertoe materiële voorzieningen/middelen in;  rapporteert periodiek aan de directie over de voortgang van de bedrijfsvoering binnen de organisatie-eenheid; Resultaat  Lost zo nodig calamiteiten op;  Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn. Financiële doelstellingen behalen Resultaat  Draagt bij aan het vaststellen van de begroting en het budget van meerdere afdelingen;  Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten. niet overschreden is. Contacten onderhouden  Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de instelling en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen in de welzijnssector. Resultaat Profiel van de f Kennis : Voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden. unct ie  Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van de welzijnssector;  Kennis van de van toepassing zijnde werksoort;  Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden;  Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;  Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen. : Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget : Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 184 Pagina 183

Pagina 185

Scoor meer met een e-commerce shop in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication