Resultaat : Beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen (binnen het verantwoordelijkhedengebied) geformuleerd en behaald zijn op de verschillende beleidsterreinen. Processen interne organisatie faciliteren  Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en koopt hiertoe materiële voorzieningen/middelen in;  rapporteert periodiek aan de directie over de voortgang van de bedrijfsvoering binnen de organisatie-eenheid; Resultaat  Lost zo nodig calamiteiten op;  Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn. Financiële doelstellingen behalen Resultaat  Draagt bij aan het vaststellen van de begroting en het budget van meerdere afdelingen;  Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten. niet overschreden is. Contacten onderhouden  Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de instelling en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen in de welzijnssector. Resultaat Profiel van de f Kennis : Voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden. unct ie  Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van de welzijnssector;  Kennis van de van toepassing zijnde werksoort;  Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor contacten met derden;  Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;  Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen. : Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget : Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 184 Pagina 183

Pagina 185

Interactieve e-krant, deze reclamefolder of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van digitale kranten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication