Bijlage 2.1 KWALIFICATIE-EIS PEUTERSPEELZAALLEID(ST)ER 1 EN 2 Voor de functie van peuterspeelzaalleidster is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m d. Voor de functie van peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal is een opleidingseis vereist conform e. a Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. b Beroepsopleidingen waarvan een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster c Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. d Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. e. Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal. Daarnaast geldt dan de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. a Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen16 kwalificeren voor de functie van peuterspeelzaalleidster: MBO  Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)  Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)  Pedagogisch Werker niveau 3  Pedagogisch werker 3 Kinderopvang  Pedagogisch Werker niveau 4  Pedagogisch werker 4 Kinderopvang  Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang  Onderwijsassistent  Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)  Sociaal-cultureel Werker (SCW) HBO  Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)  Pedagogiek (HBO-bachelor)  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)  Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 16 Naast de genoemde diploma’s kwalificeren tevens diploma’s van de volgende Associate Degree opleidingen: AD Pedagogisch Educatief Medewerker, AD Onderwijsondersteuner Omgangskunde, AD Kinderopvang onder de voorwaarde van toetsing door de gelijkstellingscommissie op basis van een gelijkstellingsverzoek. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 185 Pagina 184

Pagina 186

Interactieve digitale handleiding, deze catalogus of presentatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van digi onderwijsmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication