Bijlage 2.1 KWALIFICATIE-EIS PEUTERSPEELZAALLEID(ST)ER 1 EN 2 Voor de functie van peuterspeelzaalleidster is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m d. Voor de functie van peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal is een opleidingseis vereist conform e. a Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. b Beroepsopleidingen waarvan een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster c Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. d Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster. e. Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal. Daarnaast geldt dan de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. a Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen16 kwalificeren voor de functie van peuterspeelzaalleidster: MBO  Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)  Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)  Pedagogisch Werker niveau 3  Pedagogisch werker 3 Kinderopvang  Pedagogisch Werker niveau 4  Pedagogisch werker 4 Kinderopvang  Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang  Onderwijsassistent  Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)  Sociaal-cultureel Werker (SCW) HBO  Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)  Pedagogiek (HBO-bachelor)  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)  Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 16 Naast de genoemde diploma’s kwalificeren tevens diploma’s van de volgende Associate Degree opleidingen: AD Pedagogisch Educatief Medewerker, AD Onderwijsondersteuner Omgangskunde, AD Kinderopvang onder de voorwaarde van toetsing door de gelijkstellingscommissie op basis van een gelijkstellingsverzoek. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 185 Pagina 184

Pagina 186

Scoor meer met een web winkel in uw clubmagazines. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogi online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication