 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)  Pedagogisch Management Kinderopvang  Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt. b Hieronder worden de overige beroepsopleidingen vermeld waarvan een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster: MBO Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:  A-Verpleegkundige  Activiteitenbegeleider (AB)  Activiteitenbegeleiding (AB)  Agogisch Werk (AW)  akte hoofdleidster kleuteronderwijs  akte Kleuterleidster A  akte Kleuterleidster B  Arbeidstherapie (AT)  B-Verpleegkundige  Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)  Cultureel werk (CW)  Inrichtingswerk (IW)  Kinderbescherming A  Kinderbescherming B  Kinderverzorging en Opvoeding  Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)  Kinderverzorgster (KV)  Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending  Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)  Kultureel werk (KW)  Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)  Residentieel Werk (RW)  Sociaal Agogisch II mbo-sa II, richting (semi-) residentiele hulpverlening  Sociale Arbeid (SA , SAII of SA2 )  Sociaal Cultureel Werk  Sociaal Dienstverlener (SD)  Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)  Sociale Dienstverlening (SD , SA , SAI of SA1 )  Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)  Verpleegkunde  Verpleegkunde A  Verpleegkunde B  Verpleegkunde Z  Verpleegkundige  Verplegende (VP)  Verpleging (VP)  Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)  Verzorgende beroepen (VZ) CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 186 Pagina 185

Pagina 187

Voor nieuwsbrieven, online catalogussen en maandbladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication