 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  Verzorging (VZ)  Z-Verpleegkundige HBO  Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);  Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs  Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)  Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)  Cultureel Werk (CW)  docent Dans  docent Drama  Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  Expressie door woord en gebaar  Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)   Inrichtingswerk (IW) Jeugdwelzijnswerk  Kinderverzorging en Opvoeding  Kreatief Edukatief Werk  Kunstzinnige therapie  Lerarenopleiding Omgangskunde  Maatschappelijk Werk (MW)  NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)  Pedagogische Academie  Verpleegkunde c Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster indien sprake is van:  Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO)  Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits:  het een opleiding betreft zoals genoemd onder a)  minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding zijn behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring. d Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een onder a, b of c kwalificerende opleiding. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 187  Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer  Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) Pagina 186

Pagina 188

Heeft u een PDF, pagedirect of internet maandbladen? Gebruik Online Touch: flyer van pdf naar digitaal converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication