 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  Verzorging (VZ)  Z-Verpleegkundige HBO  Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);  Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs  Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)  Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)  Cultureel Werk (CW)  docent Dans  docent Drama  Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)  Expressie door woord en gebaar  Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)   Inrichtingswerk (IW) Jeugdwelzijnswerk  Kinderverzorging en Opvoeding  Kreatief Edukatief Werk  Kunstzinnige therapie  Lerarenopleiding Omgangskunde  Maatschappelijk Werk (MW)  NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)  Pedagogische Academie  Verpleegkunde c Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster indien sprake is van:  Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO)  Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits:  het een opleiding betreft zoals genoemd onder a)  minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding zijn behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring. d Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van peuterspeelzaalleidster als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een onder a, b of c kwalificerende opleiding. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 187  Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer  Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) Pagina 186

Pagina 188

Voor drukwerk, online studiegidsen en onderzoeksrapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw PDF's.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication