e Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor het werken als peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal (naast de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing): MBO • A-Verpleegkundige • Activiteitenbegeleider (AB) • Activiteitenbegeleiding (AB) • Agogisch Werk (AW)  Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)  Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW) • akte hoofdleidster kleuteronderwijs • akte Kleuterleidster A • akte Kleuterleidster B • Arbeidstherapie (AT) • B-Verpleegkundige • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) • Cultureel werk (CW)  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang • Inrichtingswerk (IW) • Kinderbescherming A • Kinderbescherming B • Kinderverzorging en Opvoeding • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2) • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3) •Kinderverzorgster (KV) • Kinderverzorgster van de centraler aad voor de kinderuitzending • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) • Kultureel werk (KW) • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)  Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB • Onderwijsassistent • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)  Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang • Pedagogisch Werker niveau 3 • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang • Pedagogisch Werker niveau 4 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang • Residentieel Werk (RW) • Sociaal Agogisch II mbo-sa II, richting (semi-) residentiele hulpverlening • Sociale Arbeid (SA , SAII of SA2 )  Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD), • Sociaal-cultureel Werker (SCW) • Sociaal Cultureel Werk • Sociaal Dienstverlener (SD) • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB) • Sociale Dienstverlening (SD , SA , SAI of SA1 ) • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) • Verpleegkunde CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 188 Pagina 187

Pagina 189

Interactieve web boek, deze vakblad of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van digitale publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication