e Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor het werken als peuterspeelzaalleidster in een VVE-peuterspeelzaal (naast de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing): MBO • A-Verpleegkundige • Activiteitenbegeleider (AB) • Activiteitenbegeleiding (AB) • Agogisch Werk (AW)  Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)  Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW) • akte hoofdleidster kleuteronderwijs • akte Kleuterleidster A • akte Kleuterleidster B • Arbeidstherapie (AT) • B-Verpleegkundige • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) • Cultureel werk (CW)  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang • Inrichtingswerk (IW) • Kinderbescherming A • Kinderbescherming B • Kinderverzorging en Opvoeding • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2) • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3) •Kinderverzorgster (KV) • Kinderverzorgster van de centraler aad voor de kinderuitzending • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) • Kultureel werk (KW) • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)  Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB • Onderwijsassistent • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)  Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang • Pedagogisch Werker niveau 3 • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang • Pedagogisch Werker niveau 4 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang • Residentieel Werk (RW) • Sociaal Agogisch II mbo-sa II, richting (semi-) residentiele hulpverlening • Sociale Arbeid (SA , SAII of SA2 )  Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD), • Sociaal-cultureel Werker (SCW) • Sociaal Cultureel Werk • Sociaal Dienstverlener (SD) • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB) • Sociale Dienstverlening (SD , SA , SAI of SA1 ) • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) • Verpleegkunde CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 188 Pagina 187

Pagina 189

Scoor meer met een webshop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden folders online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication