• Verpleegkunde A • Verpleegkunde B  B Verpleegkundige • Verpleegkunde Z • Verpleegkundige • Verpleegkundige Z • Verplegende (VP) • Verpleging (VP) • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) • Verzorgende beroepen (VZ) • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) • Verzorging (VZ) • Z-Verpleegkundige HBO • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer  Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker  Associate Degree Kinderopvang  Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Cultureel Werk (CW) • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) • docent Dans • docent Drama • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Expressie door woord en gebaar • HB0-bachelor-SPH, CMV, WMD • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Inrichtingswerk (IW) • Jeugdwelzijnswerk • Kinderverzorging en Opvoeding • Kreatief Edukatief Werk • Kunstzinnige therapie • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) • Lerarenopleiding Omgangskunde • Maatschappelijk Werk (MW) • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)  Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie, • Pedagogiek (HBO-bachelor) • Pedagogische Academie CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 189 Pagina 188

Pagina 190

Voor drukwerk, online onderwijs catalogussen en handleidingen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication