• Verpleegkunde A • Verpleegkunde B  B Verpleegkundige • Verpleegkunde Z • Verpleegkundige • Verpleegkundige Z • Verplegende (VP) • Verpleging (VP) • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) • Verzorgende beroepen (VZ) • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) • Verzorging (VZ) • Z-Verpleegkundige HBO • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)  Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer  Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker  Associate Degree Kinderopvang  Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Cultureel Werk (CW) • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) • docent Dans • docent Drama • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Expressie door woord en gebaar • HB0-bachelor-SPH, CMV, WMD • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) • Inrichtingswerk (IW) • Jeugdwelzijnswerk • Kinderverzorging en Opvoeding • Kreatief Edukatief Werk • Kunstzinnige therapie • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) • Lerarenopleiding Omgangskunde • Maatschappelijk Werk (MW) • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)  Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie, • Pedagogiek (HBO-bachelor) • Pedagogische Academie CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 189 Pagina 188

Pagina 190

Scoor meer met een webshop in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijscatalogussen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication