• Pedagogisch Management Kinderopvang • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) • Verpleegkunde  3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH),  3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV),  3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 190 Pagina 189

Pagina 191

Voor mailings, online drukwerk en lesmateriaal zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw weekbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication