BIJLAGE 3 GARANTIEREGELING INVOERING FUNCTIEGEBOUW Ex. art ikel 6. 5 E In de salarisschaal zijn onder a t/m e garantieperiodieknummers opgenomen. Deze garantieperiodieknummer zijn van toepassing op werknemers waarvan het salaris per 31 december 2003 hoger was dan het maximum van de nieuwe salarisschaal. De werknemer die bij de invoering van de nieuwe salarisschaal per 31 december 2003 is ingeschaald op een garantieperiodieknummer houdt recht op inschaling in dit garantieperiodieknummer zolang hij de functie blijft uitoefenen bij de werkgever of diens rechtsopvolger. Een werknemer die bij de invoering van de nieuwe salarisschaal per 31 december 2003 de garantie heeft gekregen op doorgroei naar een garantieperiodieknummer dat hoort bij de nieuwe salarisschaal behoudt dit recht zolang hij dezelfde functie blijft uitoefenen bij de werkgever of diens rechtsopvolger. De garantieperiodieknummers worden geïndexeerd met de algemene loonontwikkeling van de Cao. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 192 Pagina 191

Pagina 193

Heeft u een nieuwsbrief, ibrochure of internet boeken? Gebruik Online Touch: boek digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication