BIJLAGE 4 VOORBEELD BEOORDELINGSREGELING Ex artikel 6.5 D Zolang de i n artikel 6. 18 werkgever voor de beoordeling van wer opgenomen. 1 Beoordelingsregeling A Toepasselijkheid 1 De beoordeling van werknemers geschiedt ten minste per functiegroep, hierbij wordt geen enkele werknemer uitgezonderd. De werkgever stelt in schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad vast welke functiegroepen binnen de instelling voorkomen. 2 Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die is belast met de hoogste dagelijkse leiding van de instelling. 3 Als de werkgever overgaat tot het beoordelen van werknemers in hun functioneren als werknemer, volgt hij daarbij de gezichtspunten en de procedure zoals hierna onder B en C vermeld. 4 De werkgever kan, zoals afgesproken in artikel 6.5 D van de Cao, een beoordelingsregeling vaststellen die afwijkt van het onder B en C bepaalde. B Gezichtspunten 1 De beoordeling van de werknemer in zijn functioneren, in de functie zoals vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, geschiedt op de volgende gezichtspunten: a kennisniveau; b zelfstandigheid; c inzet en verantwoordelijkheidsgevoel; d organisatie van het eigen werk; e houding ten opzichte van cliënten; f houding ten opzichte van collega’s; g houding ten opzichte van leidinggevenden; h houding ten opzichte van derden; i bereidheid tot overleg; j leidinggeven/leiding aanvaarden; 18 Deze bijlage is identiek aan Bijlage 11.4 uit de Cao W&MD 2014 en die is weer identiek aan de tekst van de beoordelingsregeling zoals opgenomen in bijlage X van de Cao 2007-2008, te weten de artikelen 13.2 en 13.3 uit de Cao 2005. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 193 5 lid D bedoelde beoordelingsregeling niet t knemers de bepalingen t ot stand is gekomen, past de oe die zijn hier onder zijn Pagina 192

Pagina 194

Voor artikelen, online reisgidsen en club bladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw boeken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication