BIJLAGE 4 VOORBEELD BEOORDELINGSREGELING Ex artikel 6.5 D Zolang de i n artikel 6. 18 werkgever voor de beoordeling van wer opgenomen. 1 Beoordelingsregeling A Toepasselijkheid 1 De beoordeling van werknemers geschiedt ten minste per functiegroep, hierbij wordt geen enkele werknemer uitgezonderd. De werkgever stelt in schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad vast welke functiegroepen binnen de instelling voorkomen. 2 Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die is belast met de hoogste dagelijkse leiding van de instelling. 3 Als de werkgever overgaat tot het beoordelen van werknemers in hun functioneren als werknemer, volgt hij daarbij de gezichtspunten en de procedure zoals hierna onder B en C vermeld. 4 De werkgever kan, zoals afgesproken in artikel 6.5 D van de Cao, een beoordelingsregeling vaststellen die afwijkt van het onder B en C bepaalde. B Gezichtspunten 1 De beoordeling van de werknemer in zijn functioneren, in de functie zoals vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, geschiedt op de volgende gezichtspunten: a kennisniveau; b zelfstandigheid; c inzet en verantwoordelijkheidsgevoel; d organisatie van het eigen werk; e houding ten opzichte van cliënten; f houding ten opzichte van collega’s; g houding ten opzichte van leidinggevenden; h houding ten opzichte van derden; i bereidheid tot overleg; j leidinggeven/leiding aanvaarden; 18 Deze bijlage is identiek aan Bijlage 11.4 uit de Cao W&MD 2014 en die is weer identiek aan de tekst van de beoordelingsregeling zoals opgenomen in bijlage X van de Cao 2007-2008, te weten de artikelen 13.2 en 13.3 uit de Cao 2005. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 193 5 lid D bedoelde beoordelingsregeling niet t knemers de bepalingen t ot stand is gekomen, past de oe die zijn hier onder zijn Pagina 192

Pagina 194

Heeft u een lesboek, digitaal bladeren of e-folders? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus online uitgeven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication