Preambule Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Een Cao die recht doet aan de kracht van unieke mensen. Dat is de nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Met optimale duurzame individuele inzetbaarheid en een grote mate van keuzevrijheid voor werknemers als sterke basis. Hiermee geven werkgevers en werknemers samen een antwoord op en richting aan de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de sector W&MD en het sociaal domein. En op de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op arbeidsverhoudingen. Deze nieuwe Cao lag er niet zomaar. Cao partijen hebben in het Cao akkoord van december 2012 afgesproken om in 2013 tot een fundamentele heroverweging van de Cao W&MD te komen. Deze heroverweging moest leiden tot een moderne en toekomstbestendige Cao. Dit intensieve traject in 2013 en 2014, met grote betrokkenheid van medewerkers en werkgevers uit de sector, ging gepaard met veel gesprekken en onderhandelingen tussen de drie Cao-partijen. In november 2014 hebben de MOgroep en CNV Publieke Zaak een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016. Abvakabo FNV is formeel geen Cao-partij. Vanwege de intensieve betrokkenheid van Abvakabo FNV bij het Cao-traject verdient het aanbeveling om ook Abvakabo FNV voor lokaal overleg uit te nodigen, afhankelijk van de door de betrokken instelling te maken afweging. Het Cao-akkoord is opgenomen in Bijlage 13. De wijzigingen in de Cao gaan achtereenvolgens in per 1 januari 2014, 1 december 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Voor de overzichtelijkheid en de leesbaarheid is gewerkt aan een nieuwe Cao-tekst. Deze gaat in op 1 januari 2015 en de tekst voor 2014 is als Bijlage 15 opgenomen. In deze nieuwe Cao W&MD zijn de uitkomsten van de fundamentele heroverweging verwoord. Hiermee beogen Cao partijen in te spelen op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de sector W&MD en het sociaal domein en op relevante maatschappelijke en wetsontwikkelingen die van invloed zijn op arbeidsverhoudingen. De volgende uitgangspunten zijn leidend geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe Cao W&MD: 1) De waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket is gelijk aan de waarde van de Cao W&MD, zoals deze gold tot en met 31 december 2013. 2) De nieuwe Cao is goed lees- en bruikbaar en duidelijk is voor wie deze is bedoeld. 3) De nieuwe Cao stimuleert en faciliteert het investeren in ontwikkeling, vakmanschap en arbeidsmarktfitheid. 4) De nieuwe Cao stelt organisaties en hun medewerkers in staat om zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen. 5) De nieuwe Cao maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan individuele wensen en behoeften. Cao partijen willen in deze nieuwe Cao W&MD werkgevers en werknemers stimuleren en faciliteren de individuele duurzame inzetbaarheid en keuzevrijheid van werknemers te optimaliseren. Cao partijen hanteren daarbij de volgende definitie: CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 2 Pagina 1

Pagina 3

Scoor meer met een webshop in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication