“Optimale individuele inzetbaarheid betekent dat medewerkers in staat gesteld worden om hun talenten te benutten, steeds op de goede plek zitten of ernaar toe bewegen en maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.” Optimale individuele inzetbaarheid vormt de rode draad in deze nieuwe Cao. Cao-partijen willen organisaties in staat stellen om tijdig te anticiperen op veranderingen in de markt en in de organisatie. Cao-partijen willen medewerkers in staat stellen om arbeidsvoorwaarden optimaal af te stemmen op hun individuele wensen en behoeften. Daarnaast willen Cao-partijen organisaties en medewerkers in staat stellen om continu te investeren in het versterken van vakmanschap. Dat moet ertoe leiden dat organisaties proactief anticiperen op veranderingen in de arbeidsorganisatie en dat medewerkers beschikken over een sterke (in- en externe) arbeidsmarktpositie. Op deze wijze willen Cao-partijen bijdragen aan de continuïteit van organisaties en de werkgelegenheid in de sector en willen Cao-partijen bevorderen dat medewerkers gezond kunnen blijven participeren in het arbeidsproces. De nieuwe Cao W&MD wil volwassen arbeidsrelaties bevorderen. Dat vraagt van organisaties en hun medewerkers om met elkaar in dialoog te zijn en om tot afspraken te komen die in het belang zijn van zowel de organisatie als van de medewerker. Deze Cao maakt het mogelijk om tot individuele maatwerkafspraken te komen die leiden tot een goede balans tussen de belangen van de organisatie en de medewerker. Hiervoor introduceren Cao-partijen met deze Cao een loopbaanbudget (per 1 juli 2015) en een individueel keuzebudget (per 1 januari 2016). Met het loopbaanbudget kan de werknemer werken aan de loopbaan en inzetbaarheid, op eigen maat en naar eigen behoefte, gericht op het verkrijgen en behouden van een sterke arbeidsmarktpositie. Met het individueel keuzebudget kunnen werknemers vanaf 1 januari 2016 periodiek een arbeidsvoorwaardenarrangement samenstellen dat past bij hun persoonlijke situatie of bij de fase van hun loopbaan. Hiervoor zijn vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof met enkele andere componenten gebundeld tot een budget van bijna 18%. Werknemers in de sector W&MD zijn op deze wijze minder afhankelijk van veranderingen in wet- en regelgeving en van veranderingen in de sector en de instelling. En het stelt hen in staat om regie en verantwoordelijkheid te nemen voor inzetbaarheid, sociale zekerheid en het verkrijgen en behouden van een sterke arbeidsmarktpositie. De kern van de budgetten is weergegeven in hoofdstuk 3 en 4. In het voorjaar en in het najaar van 2015 wordt een verdere specificatie in de Cao-tekst opgenomen. Zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, duidelijkheid en ondersteuning bij de implementatie van de budgetten zijn immers van groot belang, maar hebben tijd nodig. De overeengekomen regelingen zijn opgenomen in de Cao en worden de komende tijd bezien op toepasbaarheid. Cao-partijen werken aan toetsing aan fiscale wetgeving, aansluiting bij regelgeving van PGGM en voeren overleg met administrateurs en salarisbureaus in verband met de uitvoering en uitvoerbaarheid. Samen de Cao vorm geven is ook een uiting van het motto van deze nieuwe Cao: de kracht van unieke mensen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 3 Pagina 2

Pagina 4

Heeft u een handleiding, blueberry of elesboeken? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus digitaal publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication