Inhoudsopgave Preambule: Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 0: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Definities en transitietabel Op wie is deze Cao van toepassing Werken in de sector W&MD Optimale individuele inzetbaarheid Je eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen Arbeidstijden en verlof Salaris, toeslagen en vergoedingen Sociale zekerheid en pensioen Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap Geschillen Bijlagen: Bijlage 1: Functiematrix en methodiek Bijlage 2: Functieboek Bijlage 3: Garantieregeling invoering functiegebouw Bijlage 4: Voorbeeld beoordelingsregeling Bijlage 5: Garantie- en overgangsregeling seniorenverlof Bijlage 6: Overgangsregeling ID--banen en salaris garantiebanen Bijlage 7: Vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten Bijlage 8: Bepalingen artikel 11.6 en Bijlage 13 uit Cao W&MD 2014 Bijlage 9: Ontheffingsregeling Bijlage 10: Bijlage 11: Bijlage 12: Bijlage 13: Bijlage 14: Bijlage 15: Reglement Gelijkstellingscommissie Reglement Commissie van Geschillen (gereserveerd voor) Instrumentarium voor voorbereiding jaargesprek Cao-akkoord 2014-2016 (gereserveerd voor) Trefwoordenregister Tekst Cao W&MD 2014 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 4 Pagina 3

Pagina 5

Interactieve digi-magazine, deze krant of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van online reisgidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication