Inhoudsopgave Preambule: Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 0: Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Definities en transitietabel Op wie is deze Cao van toepassing Werken in de sector W&MD Optimale individuele inzetbaarheid Je eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen Arbeidstijden en verlof Salaris, toeslagen en vergoedingen Sociale zekerheid en pensioen Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap Geschillen Bijlagen: Bijlage 1: Functiematrix en methodiek Bijlage 2: Functieboek Bijlage 3: Garantieregeling invoering functiegebouw Bijlage 4: Voorbeeld beoordelingsregeling Bijlage 5: Garantie- en overgangsregeling seniorenverlof Bijlage 6: Overgangsregeling ID--banen en salaris garantiebanen Bijlage 7: Vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten Bijlage 8: Bepalingen artikel 11.6 en Bijlage 13 uit Cao W&MD 2014 Bijlage 9: Ontheffingsregeling Bijlage 10: Bijlage 11: Bijlage 12: Bijlage 13: Bijlage 14: Bijlage 15: Reglement Gelijkstellingscommissie Reglement Commissie van Geschillen (gereserveerd voor) Instrumentarium voor voorbereiding jaargesprek Cao-akkoord 2014-2016 (gereserveerd voor) Trefwoordenregister Tekst Cao W&MD 2014 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 4 Pagina 3

Pagina 5

Voor PDF's, online vakbladen en onderwijscatalogussen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication