C Beloning ID-werknemers 1 Het salaris van de werknemer die een functie vervult die tot stand is gekomen op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen wordt vastgesteld volgens de salaristabel voor ID-werknemers zoals opgenomen onder 6. 2 De bedragen in deze salarisschaal worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli verhoogd met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. 3 Bij indiensttreding wordt de werknemer voor zover de Regeling in- en doorstroombanen dit vereist ingeschaald in de laagste periodieknummer van de onder 6 opgenomen salaristabel. 4 Werknemers die een instroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 9 van de onder 6 opgenomen salaristabel. 5 Werknemers die een doorstroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 13 van de onder 6 opgenomen salaristabel. 6 Salaristabel Werknemers die op basis van een In- of Doorstroombaan in dienst zijn, worden ingeschaald in salarisschaal 0. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimum van de schaal is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon. Het maximum van de schaal bedraagt 130% voor Instroombanen en 150% voor Doorstroombanen. Salarisschaal 0: I/Dop eurocent en. Periodiek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i-baan 1.501,80 1.570,86 1.607,77 1.646,31 1.688,23 1.736,81 1.788,06 1.840,82 1.895,11 1.952,34 d-baan 1.501,80 1.570,86 1.607,77 1.646,31 1.688,23 1.736,81 1.788,06 1.840,82 1.895,11 1.950,07 2.023,14 2.096,01 2.172,64 2.252,70 banen, salarisbedragen met ingang van 1 j anuari 2015 i n eur o's, af gerond CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 201 Pagina 200

Pagina 202

Voor mailings, online boeken en catalogi zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaves.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication