C Beloning ID-werknemers 1 Het salaris van de werknemer die een functie vervult die tot stand is gekomen op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen wordt vastgesteld volgens de salaristabel voor ID-werknemers zoals opgenomen onder 6. 2 De bedragen in deze salarisschaal worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli verhoogd met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. 3 Bij indiensttreding wordt de werknemer voor zover de Regeling in- en doorstroombanen dit vereist ingeschaald in de laagste periodieknummer van de onder 6 opgenomen salaristabel. 4 Werknemers die een instroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 9 van de onder 6 opgenomen salaristabel. 5 Werknemers die een doorstroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 13 van de onder 6 opgenomen salaristabel. 6 Salaristabel Werknemers die op basis van een In- of Doorstroombaan in dienst zijn, worden ingeschaald in salarisschaal 0. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimum van de schaal is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon. Het maximum van de schaal bedraagt 130% voor Instroombanen en 150% voor Doorstroombanen. Salarisschaal 0: I/Dop eurocent en. Periodiek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i-baan 1.501,80 1.570,86 1.607,77 1.646,31 1.688,23 1.736,81 1.788,06 1.840,82 1.895,11 1.952,34 d-baan 1.501,80 1.570,86 1.607,77 1.646,31 1.688,23 1.736,81 1.788,06 1.840,82 1.895,11 1.950,07 2.023,14 2.096,01 2.172,64 2.252,70 banen, salarisbedragen met ingang van 1 j anuari 2015 i n eur o's, af gerond CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 201 Pagina 200

Pagina 202

Heeft u een pdf, digi-magazine of digitale onderwijs catalogussen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal digitaal bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication