BIJLAGE 7 VERGOEDINGSREGELING REIS- EN VERBLIJFKOSTEN Ex artikel 6. 15 Voor de regeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen is deze minimum-regeling van toepassing. In deze regeling is een aantal minimumbepalingen opgenomen. Deze zijn opgenomen onder A en moeten deel uitmaken van de ondernemingsregeling die de werkgever met de OR of PVT opstelt. Indien geen regeling met instemming van de OR of PVT tot stand is gekomen dan geldt de Caoregeling zelf. Deze is opgenomen onder B. A Uitgangspunten van de ondernemingsregeling zijn: 1 De werkgever is verplicht de fiscaal vrijgestelde vergoedingsmogelijkheden optimaal te benutten door de vergoeding voor dienstreizen te salderen met de vergoeding voor woonwerkverkeer. 2 Als er sprake is van een vergoeding per afgelegde kilometer waarbij de werknemer met toestemming van de werkgever gebruik maakt van de eigen auto, ontvangt de werknemer de volgende vergoeding per kilometer:  1 t/m 5.000 km  5.001 t/m 10.000 km  10.001 en meer € 0,39 € 0,35 € 0,32 3 Een afspraak over een mogelijke vergoeding voor tol- en parkeergelden moet onderdeel uitmaken van de regeling. 4 Verder moet de regeling afspraken bevatten over:  een vergoeding als gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, de fiets of de bromfiets;  een algemene vergoeding voor de werknemer die zonder toestemming van de werkgever voor dienstreizen gebruik maakt van de eigen auto in plaats van het openbaar vervoer;  een vergoeding voor verblijfkosten: de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 118,17;  verzekering van auto/motor/bromfiets die mede de aansprakelijkheid van de werkgever dekt. 5 Indexatie van de vergoedingsbedragen moet onderdeel uitmaken van de regeling. B Zolang de in artikel 6.15 bedoelde ondernemingsregeling niet tot stand is gekomen, past de werkgever voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten de onderstaande bepalingen toe.19 1 Voor in opdracht van de werkgever gemaakte reizen ontvangt de werknemer een 19 Bijlage 7 is identiek aan Bijlage 11.3 uit de Cao W&MD 2014 en die is weer identiek aan de tekst van de Reisen verblijfkostenvergoeding zoals opgenomen in bijlage Y van de Cao 2007-2008. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 202 Pagina 201

Pagina 203

Interactieve digitale brochure, deze folder of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van digi onderwijsmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication