e. een bewijs van overleg en reactie van de regionale vakbondsvertegenwoordigers en een bewijs dat de OR of PVT instemt met het verzoek tot ontheffing alsmede met het sub d. genoemde voorstel. 15.Cao-partijen zullen bij een ontheffingsverzoek voor een deel van de werknemers dan wel voor een beperkt aantal Cao-bepalingen in ieder geval de navolgende punten toetsen:  De redenen waarom de werkgever de ontheffing vraagt dienen voldoende gegrond te zijn;  De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn;  De door de werkgever voorgestelde arbeidsvoorwaardenregeling(en) mag (mogen) niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 216 Pagina 215

Pagina 217

Interactieve ehandleiding, deze catalogus of pdf is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van online mailings.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication