W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Hoofdstuk 10 10.1 10.2 10.3 Hoofdstuk 11 Pensioen Pensioen Pensioenpremie Melding OBU Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid 11.1 Vervallen 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Hoofdstuk 12 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid Ontslagbescherming gedeeltelijk arbeidsongeschikten Overname van personeel bij aanbestedingen Reorganisaties en fusies Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden Keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling Inwisselen van arbeidsvoorwaarden Bronnen en doelen Kopen van vakantiedagen Inwisselen voor geld 12.6 Verplaat 12.7 Verplaat 12.8 12.9 12.10 Hoofdstuk 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 Aanvullende pensioenaanspraken kopen st naar Bijlage 6 st naar artikel 3.8 Fietsenplan Inwisselen voor vakbondscontributie Studiekosten Medezeggenschap Ondernemingsraad (OR) Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Tijdsbesteding en vervanging Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden Ondernemingsraad Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden PVT Instemmingsrecht en ondersteuning OR of PVT Bestuurssamenstelling Vakbondsverlof Vakbondsfaciliteiten Hoofdstuk 14 14.1 Geschillenregeling Geschillenregeling 230 van 347 Pagina 229

Pagina 231

Voor presentaties, online maandbladen en onderwijs catalogi zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication