W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Bijlagen en overgangsregelingen Bijlage 1 Functiematrix Bijlage 2 Salarisschalen Bijlage 3 Organisaties waarop artikel 4.2 tot en met 4.5 niet van toepassing is Bijlage 4 Toepassing Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit Bijlage 5 Vervallen Bijlage 6 Bijlage 7 Reglement Commissie van Geschillen Bijlage 8 Artikel 7:668a BW lid 1, 2 en 3 Bijlage 9 Overgangsregelingen 9.1 In- en Doorstroombanen 9.2 Vervallen, want verplaat st naar artikel 11. 6 9.3 Bepalingen salarisregeling en functiegebouw 9.4 Vervroegde uittreding 9.5 Medezeggenschap Bijlage 10 Bijlage 11.1 Bijlage 11.2 Bijlage 11.3 Bijlage 11.4 Bijlage 11.5 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Bijlage 15 – Vervallen Modaliteiten Arbeidsduur Verhuiskostenregeling Reis- en verblijfkostenvergoeding Beoordelingsregeling Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2004 Functieboek Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Uitvoeringsregeling Wachtgeld Vervallen Reglement Gelijkstellingscommissie Garantie- en overgangsregeling in verband met het afschaffen van Seniorenverlof 231 van 347 Pagina 230

Pagina 232

Heeft u een uitgave, digi brochure of egebruiksaanwijzingen? Gebruik Online Touch: onderwijsmagazine van papier naar digitaal converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication