W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Bijlagen en overgangsregelingen Bijlage 1 Functiematrix Bijlage 2 Salarisschalen Bijlage 3 Organisaties waarop artikel 4.2 tot en met 4.5 niet van toepassing is Bijlage 4 Toepassing Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit Bijlage 5 Vervallen Bijlage 6 Bijlage 7 Reglement Commissie van Geschillen Bijlage 8 Artikel 7:668a BW lid 1, 2 en 3 Bijlage 9 Overgangsregelingen 9.1 In- en Doorstroombanen 9.2 Vervallen, want verplaat st naar artikel 11. 6 9.3 Bepalingen salarisregeling en functiegebouw 9.4 Vervroegde uittreding 9.5 Medezeggenschap Bijlage 10 Bijlage 11.1 Bijlage 11.2 Bijlage 11.3 Bijlage 11.4 Bijlage 11.5 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Bijlage 15 – Vervallen Modaliteiten Arbeidsduur Verhuiskostenregeling Reis- en verblijfkostenvergoeding Beoordelingsregeling Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2004 Functieboek Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Uitvoeringsregeling Wachtgeld Vervallen Reglement Gelijkstellingscommissie Garantie- en overgangsregeling in verband met het afschaffen van Seniorenverlof 231 van 347 Pagina 230

Pagina 232

Interactieve ekrant, deze gids of vaktijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van e-PDF-en.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication