W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 A WOORD VOORAF Het Cao-akkoord 2014–2016 is voor wat betreft de Cao-bepalingen 2014 verwerkt in deze tekst, die als Bijlage 15 is opgenomen in de Cao W&MD 2015-2016. Het hele Cao-akkoord 2014-2016 is terug te vinden in Bijlage 13 van de Cao W&MD 2015-2016. De wijzigingen in de artikelen in deze tekst zoals opgenomen in deze bijlage gaan in op 1 januari 2014. Bij wijziging op een ander moment dan1 januari 2014 staat dit in het gewijzigde artikel vermeld. Deze Cao-tekst voor 2014 is een vervolg op de Cao uit 2012-2013. Voor de wijzigingen over 2014 als gevolg van het Cao-akkoord 2014-2016 geldt wat ook bij de eerdere herredactie van toepassing was. Als alleen door de nieuwe herredactie artikelen inhoudelijk zijn gewijzigd of tot een andere interpretatie leiden en dit leidt tot een geschil tussen een werkgever en een werknemer, een ondernemingsraad en/of een personeelsvertegenwoordiging, dan is de tekst van het betreffende artikel in de Cao 2012-2013 leidend. Dit geldt niet voor artikelen die zijn gewijzigd als gevolg van in het kader van de Cao 2014–2016 tussen Cao-partijen gemaakte afspraken. 232 van 347 Pagina 231

Pagina 233

Scoor meer met een online shop in uw tijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden artikelen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication