W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 B Trefwoordenregister A A-bepalingen AB-structuur van de Cao Aanbesteding, overname personeel bij Aansprakelijkheid voor schade Aanvulling op de WW Afwijkingsmogelijkheden Algemene bepalingen AOW-gerechtigde leeftijd Arbeidsduur en werktijden bijwonen van vergaderingen definitie omvang arbeidsduur vaststelling werktijden werktijdmodaliteit 4 x 9 uur Arbeidsduurverkorting oudere werknemer Arbeidsmarktfitheid Arbeidsomstandigheden en terugdringen ziekteverzuim Arbeidsongeschiktheid salariëring terugdringing tijdens vakantieverlof Arbeidsovereenkomst aangaan geneeskundig onderzoek bepaalde tijd definitie duur einde minimum/maximum overeenkomst onbepaalde tijd ontbinding opzegging opzegtermijn wijzigingsovereenkomst Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit Arbocatalogus B B-bepalingen Beheer over goederen werkgever Beloning ID-medewerkers Beoordelingsregeling Bereikbaarheidsdiensten Bereikbaarheidstoeslag Bestuurssamenstelling 1.3 1.3 11.4 1.6 11.6 1.3 H 1 2.1, 2.5 en 11.2 H 3 13.4 1.1.g 3.1 3.2 3.2, 3.8 en Bijlage 11.1 3.4 8.1 H 9 11.3 11.2 9.1 en 9.2 7.2 H 2 2.1 2.2 2.1 1.1.a 2.1 2.5 2.4 2.1 2.5 2.5 2.5 www.fcb.nl 3.3 en Bijlage 4 9.1 1.3 1.7 Bijlage 9.1 8.3 en Bijlage 11.4 3.7 5.4 13.7 233 van 347 Pagina 232

Pagina 234

Voor drukwerk, online uitgaves en reisgidsen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw catalogussen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication