W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Fietsenplan Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden Functieboek Functieloongebouw Functiematrix Functiewaardering Fusies Fusie Overleg Orgaan (FOO) G Garantiebepalingen in verband met het afschaffen van seniorenverlof Garantiebepalingen salarisregeling en functieloongebouw Gedragscode Gedragsregels Gehandicapte werknemers Geheimhouding werkgever werknemer Gelijke kansen, bevorderen van Gelijkstellingscommissie Geneeskundig onderzoek Geschillencommissie Geschillenregeling H Harmonisatie peuterspeelzalen Hoogte WW-aanvulling I Inconveniënte uren Instelling Instemmingsrecht Instroom- en doorstroombanen Inwoning en voeding J Jaarurensystematiek Jubileumuitkering K Kampwerk Keuring (zie Geneeskundig onderzoek) Keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden L Landelijk sociaal plan harmonisatie peuterspeelzalen Leerarbeidsovereenkomst 3.5 2.2 H 12 1.3 en Bijlage 14 2.1 5.2.2 1.1.d 13.6 1.1.b en Bijlage 9.1 6.7 3.1 en 3.2 4.9 1.3 en Bijlage 4 11.6 12.8 11.6 1.4 en Bijlage 12 Bijlage 2 en 9.3 Bijlage 1 Bijlage 1 11.5.2 11.5.2 3.4 en Bijlage 6 Bijlage 2 en 9.3 11.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6.3 4.4 en Bijlage 15 2.2 Bijlage 7 H 14 en Bijlage 7 235 van 347 Pagina 234

Pagina 236

Voor reclamefolders, online PDF-en en rapporten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw weekbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication