W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Fietsenplan Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden Functieboek Functieloongebouw Functiematrix Functiewaardering Fusies Fusie Overleg Orgaan (FOO) G Garantiebepalingen in verband met het afschaffen van seniorenverlof Garantiebepalingen salarisregeling en functieloongebouw Gedragscode Gedragsregels Gehandicapte werknemers Geheimhouding werkgever werknemer Gelijke kansen, bevorderen van Gelijkstellingscommissie Geneeskundig onderzoek Geschillencommissie Geschillenregeling H Harmonisatie peuterspeelzalen Hoogte WW-aanvulling I Inconveniënte uren Instelling Instemmingsrecht Instroom- en doorstroombanen Inwoning en voeding J Jaarurensystematiek Jubileumuitkering K Kampwerk Keuring (zie Geneeskundig onderzoek) Keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden L Landelijk sociaal plan harmonisatie peuterspeelzalen Leerarbeidsovereenkomst 3.5 2.2 H 12 1.3 en Bijlage 14 2.1 5.2.2 1.1.d 13.6 1.1.b en Bijlage 9.1 6.7 3.1 en 3.2 4.9 1.3 en Bijlage 4 11.6 12.8 11.6 1.4 en Bijlage 12 Bijlage 2 en 9.3 Bijlage 1 Bijlage 1 11.5.2 11.5.2 3.4 en Bijlage 6 Bijlage 2 en 9.3 11.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6.3 4.4 en Bijlage 15 2.2 Bijlage 7 H 14 en Bijlage 7 235 van 347 Pagina 234

Pagina 236

Interactieve online folder, deze vaktijdschrift of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van e-catalogussen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication