W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Leerling-werknemer Levensloopverlof Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Loopbaanbeleid Looptijd van de Cao M Maatwerkafspraken Cao Medezeggenschap Methodiek niveaubepaling functies Modaliteiten 36-urige werkweek N Nevenfuncties Niet-toegestane handelingen Non-actiefstelling O OAW Ondernemingsraad Onregelmatigheidstoeslagen Onregelmatigheidstoeslag Ontheffing Cao Ontheffing verhuisplicht Ontslag Ontslagbescherming gedeeltelijk arbeidsongeschikten Ontslagvergoeding Opzegging dienstverband Opzegtermijn Oudere werknemer Ouderschapsverlof Overbruggingsuitkering (OBU) Overgangsregelingen Overlijden van werknemer Overname personeel bij aanbesteding P Pensioenaanspraken kopen Pensioen Pensioenpremie Pensionering Personeelsvertegenwoordiging Plaats van tewerkstelling Protocol thuiswerk/telewerk Proeftijd R 1.1.e 13.1 5.2 5.2.3 1.2A 1.7 2.5 11.3 11.6 2.5 2.5 3.4 en Bijlage 6 7.7.2 2.5 en 10.3 1.4, Bijlage 6 en 9 2.5 en 2.6 11.4 12.5 H 10 10.2 2.5 13.2 1.1.h en 1.7 6.6 2.5 1.1.k. 7.6 11.2 8.1 1.5 1.3 H 13 Bijlage 1 3.2 en Bijlage 11.4 1.7 1.7 2.8 236 van 347 Pagina 235

Pagina 237

Voor spaarprogramma, online mailings en uitgaven zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw folders.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication