W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Reglement gelijkstellingscommissie Reglement geschillencommissie Reglement personeelsvertegenwoordiging Reis- en verblijfkostenvergoeding Relatiepartner Reorganisatie Reorganisatieplan Risico-inventarisatie en –evaluatie S Salaris (en jaarlijkse uitkeringen) beperkingen werkingssfeer salarishoofdstuk bij overgang naar andere functie definitie salaris en uurloon inschaling bij indiensttreding jaarlijkse verhoging leerling-werknemer salarisschalen salaristabel ID-medewerkers tijdens arbeidsongeschiktheid tijdens op non-actiefstelling tijdens schorsing vaststelling van het salaris Schade, aansprakelijk voor Scholingsbeleid Schorsing Seniorenverlof (overgangsregeling) Slaapdienst Slaapdiensttoeslag Sociaal plan Sociale zekerheid (en werkgelegenheid) Stage (vergoedingen) Studiefaciliteiten Studiekosten (Cao à la carte) T Tegemoetkomingen en vergoedingen (zie ook Vergoedingen) Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering Tegemoetkoming en vergoedingen stagiaires Tegemoetkoming woon/werkverkeer Thuiswerk/telewerk Toeslagen arbeidsmarkttoeslag bereikbaarheidstoeslag inconveniënte uren onregelmatige diensten onregelmatigheid slaapdienst Bijlage 15 Bijlage 7 Bijlage 9.5 en www.fcb.nl 6.4 1.1A 11.5.1 11.5.1 9.2 H 4 4.1 en Bijlage 3 4.5 1.1.f 4.3 4.4 4.2 Bijlage 2 Bijlage 9.1 11.2 2.8 2.8 4.2 1.6. 8.1 2.8 3.4 en Bijlage 6 3.6 5.5 1.3, 11.5.1 en 11.5.2 H 11 6.2 en 6.3 8.1 12.10 H 6 6.5 6.3 6.2 6.6 H 5 5.3 5.4 5.2.2 5.2.1 5.2.3 5.5 237 van 347 Pagina 236

Pagina 238

Interactieve digitale magazine, deze flyer of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van online onderzoeksrapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication