W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 waarneming hoger gesalarieerde functie U Uitloopperiodieken Uitvoeringsplan (bij reorganisatie) Uitwisselbare functies V vakantiekracht vakantietoeslag vakantieverlof Vakbonden Vakbondscontributie, inwisselen voor Vakbondsfaciliteiten Vakbondsverlof Vergoedingen (en tegemoetkomingen) premie ziektekostenverzekering registratiekosten Wet BIG reis- en verblijfkosten stagiaires telefoonkosten thuiswerk/telewerk verhuiskosten voeding en inwoning woon/werkverkeer Verhuisplicht Verlof buitengewoon verlof feestdagenverlof levensloopverlof ouderschapsverlof seniorenverlof (overgangsregeling) vakantie-uren vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid vakantieverlof bij einde dienstverband vakbondsverlof wettelijke verlofregelingen zorgverlof Verplichtingen van de werkgever gedragscode en bevorderen gelijke kansen geheimhouding instelling OR / PVT schadevergoeding verstrekking en inzage Cao Verplichtingen van de werknemer beheer over goederen bijscholing geheimhouding geneeskundig onderzoek 5.1 4.4 en Bijlage 2 11.5.1 11.5.1 1.1.l 4.7 7.1 en 7.2 1.1.e 12.9 13.9 13.8 H 6 6.5 6.9 6.4 6.3 en 6.2 6.8 6.6 6.1 6.7 6.2 1.7 H 7 7.5 7.4 7.6 7.7.2 3.4 en Bijlage 6 7.1 7.2 7.3 13.8 7.7.1 7.7.3 1.6 1.6 1.6 13.1 en 13.2 1.6 1.6 1.7 8.2 1.7 2.2 238 van 347 Pagina 237

Pagina 239

Voor artikelen, online reisgidsen en archief zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication