W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 waarneming hoger gesalarieerde functie U Uitloopperiodieken Uitvoeringsplan (bij reorganisatie) Uitwisselbare functies V vakantiekracht vakantietoeslag vakantieverlof Vakbonden Vakbondscontributie, inwisselen voor Vakbondsfaciliteiten Vakbondsverlof Vergoedingen (en tegemoetkomingen) premie ziektekostenverzekering registratiekosten Wet BIG reis- en verblijfkosten stagiaires telefoonkosten thuiswerk/telewerk verhuiskosten voeding en inwoning woon/werkverkeer Verhuisplicht Verlof buitengewoon verlof feestdagenverlof levensloopverlof ouderschapsverlof seniorenverlof (overgangsregeling) vakantie-uren vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid vakantieverlof bij einde dienstverband vakbondsverlof wettelijke verlofregelingen zorgverlof Verplichtingen van de werkgever gedragscode en bevorderen gelijke kansen geheimhouding instelling OR / PVT schadevergoeding verstrekking en inzage Cao Verplichtingen van de werknemer beheer over goederen bijscholing geheimhouding geneeskundig onderzoek 5.1 4.4 en Bijlage 2 11.5.1 11.5.1 1.1.l 4.7 7.1 en 7.2 1.1.e 12.9 13.9 13.8 H 6 6.5 6.9 6.4 6.3 en 6.2 6.8 6.6 6.1 6.7 6.2 1.7 H 7 7.5 7.4 7.6 7.7.2 3.4 en Bijlage 6 7.1 7.2 7.3 13.8 7.7.1 7.7.3 1.6 1.6 1.6 13.1 en 13.2 1.6 1.6 1.7 8.2 1.7 2.2 238 van 347 Pagina 237

Pagina 239

Interactieve digitale archief, deze flyer of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van e-onderwijs catalogi.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication