W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 nevenfuncties Vervanging en tijdsbesteding OR en PVT Vervroegde uittreding Vitaliteitsbudget niet-toegestane handelingen plaats van tewerkstelling tijdelijke wijziging Voeding en inwoning W Waarneming hoger gesalarieerde functie Wachtgeld Werkgebied Werkgelegenheid (en sociale zekerheid) Werkgever Werkgeversorganisatie Werkingssfeer Cao Werkkostenregeling Werknemer Werknemersorganisaties Werktijden Woon-werkverkeer (tegemoetkoming) WW-aanvulling Z Ziekte (zie Arbeidsongeschiktheid) Ziektekostenverzekering (tegemoetkoming premie) Zorgverlof 1.7 1.7 1.7 1.7 13.3 2.5 en Bijlage 9.4 8.4 6.7 5.1 11.6 en Bijlage 13 1.1.i en 1.7 H 11 1.1.b 1.1.e 1.2 12.0 1.1.c 1.1.e 3.2 6.2 11.6 11.2 6.5 7.7.3 239 van 347 Pagina 238

Pagina 240

Voor uitgaven, online onderwijs catalogussen en kranten zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaves.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication