W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 nevenfuncties Vervanging en tijdsbesteding OR en PVT Vervroegde uittreding Vitaliteitsbudget niet-toegestane handelingen plaats van tewerkstelling tijdelijke wijziging Voeding en inwoning W Waarneming hoger gesalarieerde functie Wachtgeld Werkgebied Werkgelegenheid (en sociale zekerheid) Werkgever Werkgeversorganisatie Werkingssfeer Cao Werkkostenregeling Werknemer Werknemersorganisaties Werktijden Woon-werkverkeer (tegemoetkoming) WW-aanvulling Z Ziekte (zie Arbeidsongeschiktheid) Ziektekostenverzekering (tegemoetkoming premie) Zorgverlof 1.7 1.7 1.7 1.7 13.3 2.5 en Bijlage 9.4 8.4 6.7 5.1 11.6 en Bijlage 13 1.1.i en 1.7 H 11 1.1.b 1.1.e 1.2 12.0 1.1.c 1.1.e 3.2 6.2 11.6 11.2 6.5 7.7.3 239 van 347 Pagina 238

Pagina 240

Voor weekbladen, online lesboeken en rapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw sportbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication