W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 C Transitietabel In de transitietabel is terug te vinden waar de herschreven artikelen sinds de Cao 2007-2008 te vinden zijn. Startpunt is de inhoudsopgave van de Cao 2007-2008 (eerste kolom). In de tweede kolom is het oude artikelnummer weergegeven. In de derde kolom wordt het artikelnummer of de vindplaats aangegeven op basis van de Cao 2008-2011, met eventuele wijziging als gevolg van het Cao-akkoord 2012-2013 vermeld. Ook wordt aangegeven hoe, anders dan door opname in de Cao, relevante teksten toegankelijk zijn gemaakt. 240 van 347 Pagina 239

Pagina 241

Scoor meer met een webwinkel in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication