W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Oud artikel (CAO 07-08) (CAO 08-11) (wijziging CAO 12-13) Algemene bepalingen Definities Mannelijke / vrouwelijke benamingen Werkingssfeer In- en Doorstroombanen Bijlagen, overgangsregelingen en functieboek B3-instellingen Geheel of gedeeltelijke ontheffing toepassing Cao Relatiepartner Uitvoeringsregelingen Karakter Cao en decentrale toepassing Verstrekking en inzage Cao De arbeidsovereenkomst Wijze van aangaan en inhoud arbeidsovereenkomst Geneeskundig onderzoek Duur Leerarbeidsovereenkomst Opleidingsbudget bij einde arbeidsovereenkomst Detachering Minimum-maximum overeenkomst Nul-urenovereenkomst Einde van de arbeidsovereenkomst Einde van de arbeidsovereenkomst Wijzen van beëindiging Wachtgeld Vervroegde uittreding Overlijden van de werknemer Overname personeel bij aanbesteding Algemene verplicht Algemene verplichtingen werkgever Geheimhouding Aansprakelijkheid voor schade Pensioenvoorziening Gedragscode Bevorderen arbeidsdeelname vrouwen, minderheden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten ingen van de werkgever 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 10.1 en 10.2 1.6.3 vervallen 1.6.4 1.6.2 1.6.3 1.1 1.2 1.3 1.4 --1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3.1/2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.5 2.6 3.1 3.3 3.1.2 3.2 Nieuw artikel 1.1 1.1.c 1.2 vervallen 1.2A 1.1A 1.4 1.3 1.1.B 1.4 1.6.1 2.1 2.2 2.1 2.1.4 2.7 2.3 2.4 vervallen, zie 2.1 2.5.2 3.4 en 3.1.1.h 3.5 2.5 11.6.1 en Bijlage 9.2 (Bijlage 9.2 vervallen) 2.5.1.j en Bijlage 9.4 2.6 en 2.5.1.h 11.4 241 van 347 Pagina 240

Pagina 242

Heeft u een drukwerk, publitas of digitale tijdschriften? Gebruik Online Touch: pdf naar een online publicatie converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication