W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Oud artikel (CAO 07-08) (CAO 08-11) (wijziging CAO 12-13) Verplicht Algemeen ingen van de wer knemer 5.1.1 / 5.1.2 Tijdelijke wijziging in werkzaamheden, arbeidsduur en werkzaamheden en plaats van tewerkstelling en werkgebied 5.1.3 Geheimhouding Melding afwezigheid Plaats van tewerkstelling of werkgebied en verhuisplicht Nevenfuncties Niet-toegestane handelingen Beheer over goederen werkgever Bijscholing Melding overbruggingsuitkering Salariëring Vaststellen van het salaris Uitbetaling salaris Vaststellen salaris volgens UVR A Melding wijziging salaris Geen salaris bij nalatig werknemer Voorschotverstrekking vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkering Tegemoet komingen en t agen oel Verhuiskostenvergoeding bij verhuisplicht Woon-werkverkeer bij verhuisplicht Tegemoetkoming woon-werkverkeer zonder verhuisplicht Reis- en verblijfkostenvergoeding Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering Waarneming hoger gesalarieerde functie Thuiswerk/telewerken Jubileumuitkering Kampwerk Voeding en inwoning Telefoonkosten Registratiekosten Wet BIG Werken op onregelmatige tijden Toelage onregelmatige diensten Toelage inconveniënte uren Onregelmatigheidstoeslag Slaapdiensttoeslag Vergoeding bereikbaarheidsdienst Tegemoetkomingen en vergoedingen voor stagiaires 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.5 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5 5.1 6.6 4.9 3.5 6.7 6.8 6.9 5.2 5.4. en 3.7 6.3 en 6.2.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.1.1.a 6.1.1.b 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.3 -Nieuw artikel vervallen 1.7.2 1.7.5 vervallen 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.6 8.2 10.3 en 2.5.1.g 4.2.1 4.2 vervallen vervallen 4.6 vervallen vervallen 4.7 4.8 4.10 242 van 347 Pagina 241

Pagina 243

Heeft u een krant, noviafacts of digi-PDF's? Gebruik Online Touch: jaarverslag online publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication