W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Oud artikel (CAO 07-08) (CAO 08-11) (wijziging CAO 12-13) Cao à la cart Inwisselen van arbeidsvoorwaarden Bronnen en doelen e Kopen van vakantiedagen Inwisselen voor geld Aanvullende pensioenaanspraken kopen Seniorenverlof jaarlijks opnemen in aaneengesloten periodes Vier dagen werken in plaats van vijf, met behoud van het aantal overeengekomen uren Fietsenplan Inwisselen voor vakbondscontributie Studiekosten Arbeidsduur en werktijden Arbeidsduur Arbeidsduurverkorting oudere werknemer Modaliteiten 36-urige werkweek Werktijden algemeen Toepassing Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Slaapdienst in de Maatschappelijke Opvang Aanpassing arbeidsduur Voorrang parttimer Verlof en levensloop vakantieverlof Verlof op feestdagen Buitengewoon verlof Levensloopsparen en levensloopverlof Arbeid en Zorg Ouderschapsverlof Zorgverlof 11.2 Ziekt Terugdringing ziekteverzuim en verbetering arbeidsomstandigheden Salariëring tijdens ziekte e, arbeidsongeschikt heid en arbeidsomstandigheden Ontslagbescherming gedeeltelijk arbeidsongeschikten WGA-premie 12.1 12.2 12.3 12.4 (11.1 vervallen) 9.1 en 9.2 11.2 11.3 11.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 - 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5.f 9.6.1 9.6.2 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 7.7.3 Nieuw artikel 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 (naar Bijlage 6) 12.7 (naar 3.8) 12.10 12.8 12.9 3.1 3.4, Bijlage 5 en 6 (Bijlage 5 vervallen) 3.2 en Bijlage 11.1 3.2 3.3 3.6 3.1.5 vervallen 7.1, 7.2 en 7.3 7.4 7.5 7.6 en 12.2 (Bijlage 12.2 vervallen) 7.7.2 243 van 347 Pagina 242

Pagina 244

Scoor meer met een e-commerce shop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication