W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Oud artikel (CAO 07-08) (CAO 08-11) (wijziging CAO 12-13) Funct Scholingsbeleid en loopbaanbeleid Beoordelingsregeling ioneren en loopbaanbeleid Medezeggenschap en f werknemersorganisat aciliteiten (kader)leden Medezeggenschapsorgaan Vakbondsfaciliteiten Bestuurssamenstelling ies Reorganisat ies/f usies Fusiegedragsregels Procedure bij reorganisaties zonder gedwongen ontslagen Procedure bij gedwongen ontslagen Disciplinaire maat Schorsing 16.1 regelen Op non-actiefstelling Geschillenregeling Geschillenregeling Overgangs- en slotbepalingen Verkregen rechten Overleg aanwending arbeidsvoorwaardenruimte Duur en wijziging Cao Uitvoeringsregeling ABegripsbepaling Werkingssfeer salariëring UVR 1.1 Organisaties waarop de UVR A niet van toepassing is Beperkingen werkingssfeer Het vaststellen van het salaris Beloning van ID-werknemers Beloning van leerling-werknemers Inschaling bij indiensttreding Periodieke verhoging Overgang naar een functie op gelijk niveau Toekennen van extra periodieken Arbeidsmarkttoeslag Opleidingseis voor Maatschappelijk Werker en UVR 1.2.1 UVR 1.3 UVR 1.2.2 / 4.1.2 en Bijlage 3 UVR 1.2.3 vervallen vervallen 4.1.1 (en 1.1.c) 4.2 Inschaling bij overgang naar een functie op een hoger niveau UVR 1.9 Inhouden periodiek UVR 1.4 / 1.1B en Bijlage 9.1 UVR 1.5 UVR 1.6 UVR 1.7 UVR 1.8 UVR 1.10 UVR 1.11 UVR 1.12 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 5.3 2.8.1 16.2 17.1 18.1 18.2 18.3 2.8.2 H 14 vervallen vervallen 1.5 15.1 15.2 15.3 vervallen 11.5 11.5 14.1 14.2 14.3 13.1 t/m 13.6 13.9 13.7 13.1 13.2 Nieuw artikel 8.1 8.3 244 van 347 Pagina 243

Pagina 245

Interactieve ehandleiding, deze drukwerk of gebruiksaanwijzing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van online reisgidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication