W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Oud artikel (CAO 07-08) (CAO 08-11) (wijziging CAO 12-13) Peuterspeelzaalleid(st)er Beloning van werknemers in opleiding voor de functie Maatschappelijk Werker en Peuterspeelzaalleid(st)er Afwijking UVR 1.15 Garantiebepalingen Invoering functieloongebouw per 31 december 2003, 23.59 uur, en het Reglement Bezwarencommissies Opheffing van de bezwarencommissies Salaristabellen Functiematrix Overzicht van de matrixfuncties Beschrijvingen van de matrixfuncties Opleidingseisen Peuterspeelzaalleid(st)er Opleidingseisen Maatschappelijk Werker 1 en 2 Organisaties of delen van organisaties waarop Uitvoeringsregeling A-salariëring niet van toepassing is Werkingssfeer Uitvoeringsregeling A-salariëring Uitvoeringsregelingen C C1 Toelage inconveniënte uren C2 Toelage onregelmatige uren D Vergoeding bereikbaarheidsdienst J Toelage onregelmatige diensten Vergoeding kampwerk K L Inhouding wegens voeding en inwoning Wachtgeld L1 Aanvullend protocol bij de vernieuwing van de Cao W&MD 2007-2008 M Reglement Commissie van Geschillen O Vergoeding telefoonkosten P Q Vergoeding Slaapdienst R Vervroegde uittreding Reglement Personeelsvertegenwoordiging UVR 1.13 UVR 1.14 vervallen UVR 1.16 UVR 1.17 UVR 1.18 UVR H 2 UVR H 3 UVR 4A UVR 4B UVR B 1 UVR B 2 UVR B 3 UVR Bijlage 4 UVR C UVR C1 UVR C2 UVR D UVR J UVR K UVR L UVR M UVR O UVR P UVR Q UVR R Nieuw artikel Functieboek: Bijlage 12 4.2.3 en 4.3 Bijlage 9.3 Bijlage 9.3 Bijlage 9.3 Bijlage 2 Functieboek: Bijlage 1 en 12 Bijlage 1 Functieboek: Bijlage 12 Functieboek: Bijlage 12 Functieboek: Bijlage 12 Bijlage 3 vervallen 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.4 3.5 6.7 / 11.6.1, Bijlage 9.2 (Bijlage 9.2 vervallen en naar Bijlage 13) UVR L1 vervallen 14 / Bijlage 7 6.8 Bijlage 9.4 3.6 en 5.5 www.fcb.nl 245 van 347 Pagina 244

Pagina 246

Interactieve digitale folder, deze spaarprogramma of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digi-tijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication