W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 2 Uitgangspunten van de ondernemingsregeling zijn: a ontvangt de werknemer de volgende vergoeding per kilometer: 1 t/m 5.000 km 5.001 t/m 10.000 km 10.001 en meer c d € 0,39 € 0,35 € 0,32 Een afspraak over een mogelijke vergoeding voor tol- en parkeergelden moet onderdeel uitmaken van de regeling. - een vergoeding als gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, de fiets of de bromfiets; Verder moet de regeling afspraken bevatten over: - een algemene vergoeding voor de werknemer die zonder toestemming van de werkgever voor dienstreizen gebruik maakt van de eigen auto in plaats van het openbaar vervoer; - een vergoeding voor verblijfkosten: de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 118,17; e 3 regeling. Indexatie van de vergoedingsbedragen moet onderdeel uitmaken van de - verzekering van auto/motor/bromfiets die mede de aansprakelijkheid van de werkgever dekt. vergoeding van reis- en verblijfkosten zoals bedoeld in lid 1 de bepalingen toe die zijn opgenomen in Bijlage 11.3 ‘Reis- en verblijfkostenvergoeding’.38 6.5 Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering De werknemer ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de premie voor zijn ziektekostenverzekering van € 10,00 bruto ongeacht de omvang van zijn dienstverband. 6.6 Thuiswerk/telewerken De werkgever en de OR of PVT maken afspraken die telewerken stimuleren. Zij stellen vast welke groepen werknemers kunnen thuiswerken. De werknemer kan indien hij onder deze doelgroep valt een verzoek doen aan de werkgever om minimaal 1 dag per week thuis te werken. De werkgever komt met de OR of PVT een vergoedingsregeling overeen.39 6.7 Voeding en inwoning In het geval de werkgever aan de werknemer voeding en/of inwoning verstrekt, wordt de wet- en regelgeving van de Belastingdienst in acht genomen. 38 Bijlage 11.3 is identiek aan de tekst van Bijlage Y van de Cao 2007-2008. 39 Een model protocol thuiswerk/ telewerken is digitaal beschikbaar op www.fcb.nl. Zolang de ondernemingsregeling niet tot stand is gekomen, past de werkgever voor de Als er sprake is van een vergoeding per afgelegde kilometer waarbij de werknemer met toestemming van de werkgever gebruik maakt van de b eigen auto, De werkgever is verplicht de fiscaal vrijgestelde vergoedingsmogelijkheden optimaal te benutten door de vergoeding voor dienstreizen te salderen met de vergoeding voor woon-werkverkeer. 277 van 347 Pagina 276

Pagina 278

Voor boeken, online mailings en relatiemagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw sportbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication