W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 6 6.1 1 Verhuiskostenvergoeding De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT een ondernemingsregeling vast voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als de werknemer op grond van artikel 1.7, eerste lid verplicht is te verhuizen, de dienstwoning te verlaten of als er een aantoonbare medische noodzaak is om te verhuizen. Deze regeling wordt vastgesteld binnen de fiscaal toegestane normen. 2 Zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde verhuiskostenvergoeding niet tot stand is gekomen, past de werkgever de bepalingen toe die zijn opgenomen in Bijlage 11.2 ‘Verhuiskostenvergoeding en tegemoetkoming woon-werkverkeer bij verhuisplicht’.37 6.2 1 2 Tegemoetkoming woon-werkverkeer De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan de Personeelsvergadering) een ondernemingsregeling vast voor het vergoeden van reiskosten woon-werkverkeer. Daarin wordt tevens de tegemoetkoming woon-werkverkeer voor stagiaires opgenomen en desgewenst een regeling ter bevordering van de mobiliteit van de gehandicapte werknemer. De stagiaire heeft geen recht op deze tegemoetkoming voor zover hij tijdens zijn stageperiode gebruik kan maken van zijn OV-jaarkaart. 3 Mocht een werknemer in opdracht van de werkgever op een zodanig tijdstip moeten reizen tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling dat daar volgens de werkgever een sociaal veiligheidsrisico aan is verbonden, dan zal de werkgever daarvoor een adequate oplossing bieden in de vorm van een vergoeding voor de meest passende vorm van vervoer. 6.3 1 2 6.4 1 Tegemoetkomingen en vergoedingen voor stagiaires Kosten anders dan de in artikel 6.2 bedoelde kosten die de stagiaire tijdens zijn stage maakt in opdracht van de werkgever worden conform de bepalingen van deze Cao of de binnen de organisatie van toepassing zijnde ondernemingsregelingen vergoed. De werkgever kan aan leerlingen die een stage lopen een stagevergoeding geven. Reis- en verblijfskostenvergoeding De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan de Personeelsvergadering) en overeenkomstig artikel 27 WOR een ondernemingsregeling vast voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten die een werknemer in opdracht van de werkgever maakt in het kader van zijn werkzaamheden. TEGEMOETKOMINGEN EN VERGOEDINGEN 37 Bijlage 11.2 is identiek aan de tekst van Bijlage Z van de Cao 2007-2008. 276 van 347 Pagina 275

Pagina 277

Heeft u een handleiding, publitas of estudiegidsen? Gebruik Online Touch: lesboek online maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication