W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 1 a De werknemer die in opdracht van de werkgever naast andere op grond de arbeidsovereenkomst uitgevoerde werkzaamheden een slaapdienst artikel 3.6 verricht, ontvangt hiervoor in plaats van een op vergoeding een vergoeding in de vorm van van 50% van de duur van de slaapdienst. b De werkgever kan de in lid a bedoelde compensatie in doorbetaalde vrije tijd omzetten in een financiële vergoeding, op basis van het voor de werknemer geldende uurloon, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub f.3 van de Cao. c De werknemer die uitsluitend slaapdiensten verricht als arbeid, ontvangt hiervoor het voor deze werknemer geldende volledige uurloon. 2 opnieuw een oproep plaatsvindt, ontvangt de werknemer voor de tussenliggende periode eveneens de in de vorige zin bedoelde vergoeding. Indien en voor zover de in artikel 1.1 sub a bedoelde werknemer tijdens een slaapdienst op oproep de bedongen arbeid verricht, ontvangt deze hiervoor naast de in artikel 1.1 sub a bedoelde vergoeding tevens een vergoeding op basis van diens salaris. Indien binnen een half uur na het beëindigen van de arbeid die uit een oproep voortvloeit als bedoeld in van doorbetaalde vrije tijd ter grootte het salaris gebaseerde 275 van 347 Pagina 274

Pagina 276

Heeft u een onderwijscatalogus, pagegangster of online vakbladen? Gebruik Online Touch: artikel converteren naar een digitale publicatie.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication