W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 13.9 Vakbondsfaciliteiten Het is aan leden en kaderleden van de werknemersorganisaties, partij bij deze Cao, toegestaan om: a in overleg met de werkgever gepast gebruik te maken van publicatieborden en/of email (adressenbestanden van werknemers) en/of intranet om informatie te verstrekken en aankondigingen van werknemersorganisaties bekend te maken. Alvorens over te gaan tot het gebruik van email en/of intranet dient eenmalig een organisatieafspraak gemaakt te worden; b gebruik te maken van ruimten van de onderneming voor het buiten werktijd houden van bijeenkomsten van de werknemersorganisaties; c gebruik te maken van de telefoon voor het leggen van contacten voor het werk van kaderleden van de werknemersorganisaties; d in beperkte mate persoonlijke contacten te leggen met de binnen de onderneming werkzame leden. 301 van 347 Pagina 300

Pagina 302

Voor gidsen, online maandbladen en onderwijs catalogussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw maandbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication