W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 2 SALARISSCHALEN De salarisschalen zijn horizontaal weergegeven en corresponderen met de schalen in de functiematrix van Bijlage 1. De periodieknummers zijn verticaal weergegeven. De nummers 0 tot en met 13 corresponderen met de inschaling, zoals weergeven in artikel 4.2, 4.3 en 4.4. Op de uitloopperiodieknummers en U1 en U2 zijn de bepaling van artikel 4.4 lid 4 van toepassing. Op de garantienummers a tot en met e zijn de bepalingen van artikel A van Bijlage 9.3 van toepassing. De salarisbedragen zijn bruto-bedragen en van toepassing bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Salarisschalen, salarisbedragen per maand met ingang van 1 februari 2013 in euro's (plus 1,50%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 0 1.583 1.622 1.661 1.782 1.828 2.032 2.219 2.406 2.557 2.786 2.98.4 3.261 3.596 3.843 4.117 1 1.622 1.661 1.703 1.828 1.873 2.089 2.286 2.453 2.655 2.859 3.048 3.371 3.713 3.980 4.264 2 1.661 1.703 1.743 1.873 1.918 2.157 2.345 2.508 2.719 2.919 3.152 3.482 3.843 4.117 4.412 3 1.703 1.743 1.782 1.918 1.965 2.219 2.406 2.557 2.786 2.984 3.261 3.596 3.980 4.264 4.568 4 1.743 1.782 1.828 1.965 2.032 2.286 2.453 2.655 2.859 3.048 3.371 3.713 4.117 4.412 4.733 5 1.782 1.828 1.873 2.032 2.089 2.345 2.508 2.719 2.919 3.152 3.482 3.843 4.264 4.568 4.900 6 1.828 1.873 1.918 2.089 2.157 2.406 2.557 2.786 2.984 3.261 3.596 3.980 4.412 4.733 5.072 7 1.873 1.918 1.965 2.157 2.219 2.453 2.655 2.859 3.048 3.371 3.713 4.117 4.568 4.900 5.261 8 1.918 1.965 2.032 2.219 2.286 2.508 2.719 2.919 3.152 3.482 3.843 4.264 4.733 5.072 5.454 9 1.965 2.032 2.089 2.286 2.345 2.557 2.786 2.984 3.261 3.596 3.980 4.412 4.900 5.261 5.656 2.089 2.157 2.345 2.406 2.655 2.859 3.048 3.371 3.713 4.117 4.568 5.072 5.454 5.965 2.219 2.406 2.453 2.719 2.919 3.152 3.482 3.843 4.264 4.733 5.261 5.656 6.287 2.508 2.786 2.984 3.261 3.596 3.980 4.412 4.900 5.454 5.965 6.625 2.557 2.859 3.048 3.371 3.713 4.117 4.568 5.072 5.656 6.287 6.983 u1 2.032 2.157 2.286 2.453 2.655 2.919 3.152 3.482 3.843 4.264 4.733 5.261 5.965 6.625 7.359 u2 2.089 2.219 2.345 2.508 2.719 2.984 3.261 3.596 3.980 4.412 4.900 5.454 6.287 6.983 7.756 a 2.032 2.157 2.286 2.453 2.655 2.919 3.152 3.482 3.843 4.264 4.733 5.261 5.965 6.625 7.359 b 2.089 2.219 2.345 2.508 2.719 2.984 3.261 3.596 3.980 4.412 4.900 5.454 6.287 6.983 7.756 c 2.157 2.286 2.406 2.557 2.786 3.048 3.371 3.713 4.117 4.568 5.072 5.656 6.625 7.359 8.175 d 2.219 2.345 2.453 2.655 2.859 3.152 3.482 3.843 4.264 4.733 5.261 5.965 6.983 7.756 8.617 e 2.286 2.406 2.508 2.719 2.919 3.261 3.596 3.980 4.412 4.900 5.454 6.287 7.359 8.175 9.081 305 van 347 Pagina 304

Pagina 306

Voor kranten, online kranten en mailings zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw uitgaven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication