W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 3 ORGANISATIES WAAROP ARTIKEL 4.2 TOT EN MET 4.5 NIET VAN TOEPASSING IS  De op lokaal niveau werkzame organisaties voor vluchtelingenwerk;  Instellingen voor amateuristische kunstbeoefening;  Instellingen op het terrein van speeltuinwerk;  Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te Rijswijk;  Stichtingen Medische Opvang Asielzoekers;  Het huishoudelijk en technisch personeel en de staffuncties van de werkgever die een organisatie voor Vorming, Training en Advies als omschreven in artikel 1.2.A.10 van de Cao in standhoudt. 307 van 347 Pagina 306

Pagina 308

Interactieve e-folder, deze clubmagazine of onderzoeksrapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van online catalogi.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication