niet mag verlaten;  als de werkgever een geconsigneerde pauze oplegt, ontvangt de werknemer voor de pauzeperiode een vergoeding op basis van uurloon. d Zondagsarbeid: Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij:  het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit;  de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de OR, de PVT of – bij ontbreken daarvan – de belanghebbende werknemer daarmee instemt. De werknemer heeft minimaal recht op 4 vrije zondagen per 13 weken. e Aanvullende regels bij nachtdiensten:  minimale rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur: 14 uur;  minimale rust na een reeks nachtdiensten: 48 uur;  maximale arbeidstijd per nachtdienst: 8 uur;  maximale arbeidstijd per 13 weken: –;  maximum aantal nachtdiensten: 10 per 4 weken en 25 per 13 weken (16 per 4 weken als de nachtdiensten vóór of op 02.00 uur eindigen);  maximum aantal achtereenvolgende nachtdiensten: 5 (6 als de nachtdiensten vóór of om 02.00 uur eindigen). 5.4 BEREIKBAARHEIDSDIENSTEN De werknemer die zich in vrije tijd in opdracht van de werkgever gedurende een bepaalde periode beschikbaar houdt voor onvoorziene spoedopdrachten en werkzaam is in:  de functie van maatschappelijk werker in een instelling zoals in art. 1.1 A 6 sub e en f; of  in dienst van een werkgever zoals in art 1.1 A 7 sub a, voor wat betreft Fiom-internaten; of  van wie de arbeid bestaat uit het controleren van het technisch functioneren en het zo nodig repareren van installaties of van andere toestellen of apparaten; kan in een periode van 28 achtereenvolgende dagen gedurende maximaal 7 etmalen in opdracht van de werkgever beschikbaar gesteld worden voor een bereikbaarheidsdienst. De werknemer mag binnen die periode maximaal gedurende 28 uren in een periode van 56 achtereenvolgende dagen arbeid in het kader van deze bereikbaarheidsdienst verrichten. Zie ook art. 6.13, bereikbaarheidstoeslag. 5.5 SLAAPDIENSTEN A Dit artikel is alleen van toepassing op werknemers werkzaam in een instelling zoals in art. 1.1 A 7. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 32 Pagina 31

Pagina 33

Interactieve e-reisgids, deze krant of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van internet presentaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication