W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 1 a De werkgever van een instelling waarin gewoonlijk minstens 10 maar minder dan 35 werknemers werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, is verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. c b Deze personeelsvertegenwoordiging is een personeelsvertegenwoordiging in de zin van artikel 35c van de WOR. d De werkgever meldt de Bedrijfscommissie markt II schriftelijk de instelling van de personeelsvertegenwoordiging52, onder vermelding van de samenstelling van deze vertegenwoordiging. Los van het bepaalde in artikel 35c, derde lid, tweede volzin, alsmede het vierde, vijfde en zesde lid, van de WOR, geldt voor de personeelsvertegenwoordiging ook het in Uitvoeringsregeling R van de Cao gestelde. e Voor de personeelsvertegenwoordiging gelden in deze Cao dezelfde bepalingen als voor de ondernemingsraad, tenzij in de desbetreffende bepaling anders wordt vermeld. C 1 Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging a De werkgever treft een vervangingsregeling voor de herbezetting van de door leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestede arbeidstijd. Deze arbeidstijd moet wel besteed zijn aan werkzaamheden die verband houden met het functioneren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. b De door de werknemer bestede tijd aan het deelnemen aan door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gehouden raadplegingen, zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 WOR, wordt aangemerkt als arbeidsduur. 52 Het secretariaat van de Bedrijfscommissie markt II wordt verzorgd door de SER, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag. 324 van 347 Pagina 323

Pagina 325

Interactieve web tijdschrift, deze gids of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van ewhitepapers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication