W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 11.3 Ex artikel 6.4 Zolang de i voor de vergoeding van rei REIS- EN VERBLIJFKOSTENVERGOEDING n artikel 6.4 bedoelde ondernemi f s- en verblijkosten de onderstaande bepalingen t ngsregeling niet t ot stand is gekomen, past de werkgever oe.58 1 Voor in opdracht van de werkgever gemaakte reizen ontvangt de werknemer een reiskostenvergoeding. Brengen deze reizen een verblijf voor een groot gedeelte van de dag of meer dagen buiten de plaats van tewerkstelling met zich mee, dan wordt bovendien een verblijfkostenvergoeding toegekend. 2 1 De reizen in opdracht van de werkgever geschieden met het openbaar vervoer op basis van het laagste klassetarief, tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen. 2 Er kan alleen van een taxi gebruik worden gemaakt als: a de werkgever daarin toestemt; b openbaar vervoer niet aanwezig is. 3 1 De werkgever kan aan de werknemer voor zijn werkzaamheden een vervoermiddel ter beschikking stellen of hem – tot wederopzegging – toestemming geven gebruik te maken van een eigen vervoermiddel. Bij deze opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. 2 Maakt de werknemer op grond van lid 1 en van artikel 5 van deze regeling gebruik van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel, dan is hij verplicht een verzekering af te sluiten die ook geldig is gedurende het zakelijk gebruik van het gemotoriseerd vervoermiddel en die tevens de aansprakelijkheid van de werkgever dekt mocht de werknemer krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. Tevens is de werknemer verplicht een medeinzittendenverzekering af te sluiten. De werknemer is verplicht de werkgever deze polis te laten inzien. 4 De werknemer die met t gebruikmaakt van eigen vervoer wordt een vergoeding toegekend voor de gemaakte reiskosten volgens onderstaande tabel: oest Per kalenderjaar 1 tm 5. 5. / / 000 km 001 tm 10. Meer dan 10. 000 km 000 km emming van de werkgever voor de uitoefening van zijn functie Personenaut scoot ers59 € 0, € 0, € 0, 37 33 30 5 De werknemer die zonder toestemming van de werkgever voor de uitoefening van zijn functie gebruik maakt van een eigen auto – in plaats van gebruik te maken van het openbaar vervoer – wordt een tegemoetkoming toegekend van € 0,0960 per kilometer. 58 Bijlage 11.3 is identiek aan de tekst van de Reis- en verblijfkostenvergoeding zoals opgenomen in Bijlage Y van de Cao 2007-2008. 59 Per 1 januari 2005 was dit respectievelijk € 0,35, € 0,31 en € 0,28 . 60 Per 1 januari 1992. o’s, mot oren en 331 van 347 Pagina 330

Pagina 332

Heeft u een tijdschrift, publitas of digitale uitgaves? Gebruik Online Touch: whitepaper online bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication