W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 11.4 Ex artikel 8.3 Zolang de i BEOORDELINGSREGELING past de werkgever voor de beoordeling van werknemers de bepalingen t opgenomen. 1 A Beoordelingsregeling Toepasselijkheid 1 De beoordeling van werknemers geschiedt ten minste per functiegroep, hierbij wordt geen enkele werknemer uitgezonderd. De werkgever stelt in schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad vast welke functiegroepen binnen de instelling voorkomen. 2 Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die is belast met de hoogste dagelijkse leiding van de instelling. 3 Als de werkgever overgaat tot het beoordelen van werknemers in hun functioneren als werknemer, volgt hij daarbij de gezichtspunten en de procedure zoals hierna onder B en C vermeld. 4 De werkgever kan, zoals afgesproken in artikel 8.3 van de Cao, een beoordelingsregeling vaststellen die afwijkt van het onder B en C bepaalde. B Gezichtspunten 1 De beoordeling van de werknemer in zijn functioneren, in de functie zoals vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, geschiedt op de volgende gezichtspunten: a kennisniveau; b zelfstandigheid; c inzet en verantwoordelijkheidsgevoel; d organisatie van het eigen werk; e houding ten opzichte van cliënten; f bereidheid tot overleg; j houding ten opzichte van collega’s; g houding ten opzichte van leidinggevenden; h houding ten opzichte van derden; i k uitdrukkingsvaardigheid mondeling; l m kwaliteit van het werk; n kwantiteit van werk. leidinggeven/leiding aanvaarden; uitdrukkingsvaardigheid schriftelijk; 2 Voor ieder van de in lid 1 genoemde gezichtspunten wordt door de hierna bij onderdeel C bedoelde beoordelaars een cijfer gegeven, variërend van 1 tot en met 5, die de volgende waardering uitdrukken: 1 slecht; 2 onvoldoende; 3 voldoende; 66 Bijlage 11.4 is identiek aan de tekst van de beoordelingsregeling zoals opgenomen in Bijlage X van de Cao 2007-2008, te weten de artikelen 13.2 en 13.3 uit de Cao 2005. n het eerste lid van artikel 8.3 bedoelde beoordelingsregeling niet t 66 oe die zij ot stand is gekomen, n hieronder zijn 333 van 347 Pagina 332

Pagina 334

Interactieve internet webshop, deze maandblad of vaktijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van digitale artikelen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication