W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 11.4 Ex artikel 8.3 Zolang de i BEOORDELINGSREGELING past de werkgever voor de beoordeling van werknemers de bepalingen t opgenomen. 1 A Beoordelingsregeling Toepasselijkheid 1 De beoordeling van werknemers geschiedt ten minste per functiegroep, hierbij wordt geen enkele werknemer uitgezonderd. De werkgever stelt in schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad vast welke functiegroepen binnen de instelling voorkomen. 2 Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die is belast met de hoogste dagelijkse leiding van de instelling. 3 Als de werkgever overgaat tot het beoordelen van werknemers in hun functioneren als werknemer, volgt hij daarbij de gezichtspunten en de procedure zoals hierna onder B en C vermeld. 4 De werkgever kan, zoals afgesproken in artikel 8.3 van de Cao, een beoordelingsregeling vaststellen die afwijkt van het onder B en C bepaalde. B Gezichtspunten 1 De beoordeling van de werknemer in zijn functioneren, in de functie zoals vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, geschiedt op de volgende gezichtspunten: a kennisniveau; b zelfstandigheid; c inzet en verantwoordelijkheidsgevoel; d organisatie van het eigen werk; e houding ten opzichte van cliënten; f bereidheid tot overleg; j houding ten opzichte van collega’s; g houding ten opzichte van leidinggevenden; h houding ten opzichte van derden; i k uitdrukkingsvaardigheid mondeling; l m kwaliteit van het werk; n kwantiteit van werk. leidinggeven/leiding aanvaarden; uitdrukkingsvaardigheid schriftelijk; 2 Voor ieder van de in lid 1 genoemde gezichtspunten wordt door de hierna bij onderdeel C bedoelde beoordelaars een cijfer gegeven, variërend van 1 tot en met 5, die de volgende waardering uitdrukken: 1 slecht; 2 onvoldoende; 3 voldoende; 66 Bijlage 11.4 is identiek aan de tekst van de beoordelingsregeling zoals opgenomen in Bijlage X van de Cao 2007-2008, te weten de artikelen 13.2 en 13.3 uit de Cao 2005. n het eerste lid van artikel 8.3 bedoelde beoordelingsregeling niet t 66 oe die zij ot stand is gekomen, n hieronder zijn 333 van 347 Pagina 332

Pagina 334

Voor brochures, online publicaties en uitgaven zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw tijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication