Vervolg bruto-salarisbedragen per maand met ingang van 1 oktober 2015 in euro's (+ 1,0% over de slarisbedragen per 1 december 2014, verhoogd met € 250 op jaarbasis, ofwel € 21 per maand) 9 Start 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u1 u2 a b c d e 6.5 2.583 2.630 2.730 2.794 2.863 2.938 2.998 3.065 3.130 3.237 3.348 3.460 3.573 3.689 3.809 3.941 4.081 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 10 2.814 2.863 2.938 2.998 3.065 3.130 3.237 3.348 3.460 3.573 3.689 3.809 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 4.371 4..522 4.681 4.849 5.019 JAARLIJKSE VERHOGING A Het salaris van de werknemer wordt jaarlijks verhoogd met één periodieknummer tot het maximum van de voor zijn functie geldende salarisschaal is bereikt. B Deze periodieke verhoging wordt toegekend op 1 januari of op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer: 1 bij de werkgever in dienst trad; 2 de leeftijd van 18 jaar bereikte, in de periode dat er nog sprake was van jeugdschalen in de Cao; 3 bevorderd werd naar een hogere functie. C In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke van de in lid B van dit artikel genoemde mogelijkheden van toepassing is. Als er in het verleden een andere periodiekdatum is afgesproken, dan geldt die datum. Als een vermelding ontbreekt, geldt 1 januari als datum voor de periodieke verhoging. 11 3.014 3.065 3.130 3.237 3.348 3.460 3.573 3.689 3.809 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 4.681 4.849 5.019 4.849 5.019 5.195 5.388 5.585 12 3.294 3.348 3.460 3.573 3.689 3.809 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 4.681 4.849 5.019 5.195 5.388 5.585 5.388 5.585 5.791 6.106 6.435 13 3.632 3.689 3.809 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 4.681 4.849 5.019 5.195 5.388 5.585 5.791 6.106 6.435 6.106 6.435 6.779 7.145 7.528 14 3.881 3.941 4.081 4.221 4.371 4.522 4.681 4.849 5.019 5.195 5.388 5.585 5.791 6.106 6.435 6.779 7.145 6.779 7.145 7.528 7.933 8.361 15 4.158 4.221 4.371 4.522 4.681 4.849 5.019 5.195 5.388 5.585 5.791 6.106 6.435 6.779 7.145 7.528 7.933 7.528 7.933 8.361 8.811 9.285 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 44 Pagina 43

Pagina 45

Voor tijdschriften, online rapporten en archief zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw archief.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication