B Het in lid 1 bedoelde maandsalaris bestaat uit: het bruto maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag over een maand en met het bedrag dat gemiddeld per maand over een periode van 3 maanden voorafgaande aan het jubileum aan toeslag volgens artikel 6.12 A van deze Cao of artikel 5.2.1 van de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) is ontvangen. C Deze jubileumuitkering komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. 6.12 ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG Vanaf 1 januari 2015 gelden de onderstaande twee regelingen voor het werken op onregelmatige tijden. A 1 De werknemer die regelmatig volgens roosters werkzaamheden verricht bij een instelling met een 24-uursvoorziening zoals bedoeld in 1.1 A 7 ontvangt een toeslag op basis van werkelijk gewerkte uren. 2 De toeslag wordt berekend over de uren die gewerkt worden buiten de uren van 7.00 tot 19.00 uur.  Voor de gewerkte uren in een rooster van maandag tot en met vrijdag of op een zaterdag, gelegen voor 7.00 uur en na 19.00 uur bedraagt de toeslag 20% van het salaris.  Voor de gewerkte uren in een rooster op een zon- of feestdag bedraagt de toeslag 50% van het salaris. Onregelmatigheidstoeslag 00.00-07.00 uur 07.00-19.00 uur Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zon- en feestdagen 20% 20% 50% 50% 19.00-24.00 uur 20% 20% 50% 3 De onregelmatigheidstoeslag wordt per uur berekend door de in de tabel genoemde percentages toe te passen op het voor de werknemer geldende uurloon als bedoeld in artikel 0.1 sub f.3 (1/156 x het bruto maandloon). De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 3 periodiek 11 uit artikel 6.4 . 4 De regeling onder A is niet van toepassing op de werknemer die:  een functie vervult die hoger gesalarieerd wordt dan overeenkomstig schaal 9, periodiek 13 uit artikel 6.4;  de functie van directeur of adjunct-directeur vervult en beneden schaal 9, periodiek 13 wordt gesalarieerd, mits deze niet langer dan 3 maanden in een leefgroep ter assistentie mee moet functioneren in wisselende dienst. B CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 47 Pagina 46

Pagina 48

Interactieve online brochure, deze reclamefolder of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van web studiegidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication