B Het in lid 1 bedoelde maandsalaris bestaat uit: het bruto maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag over een maand en met het bedrag dat gemiddeld per maand over een periode van 3 maanden voorafgaande aan het jubileum aan toeslag volgens artikel 6.12 A van deze Cao of artikel 5.2.1 van de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) is ontvangen. C Deze jubileumuitkering komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. 6.12 ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG Vanaf 1 januari 2015 gelden de onderstaande twee regelingen voor het werken op onregelmatige tijden. A 1 De werknemer die regelmatig volgens roosters werkzaamheden verricht bij een instelling met een 24-uursvoorziening zoals bedoeld in 1.1 A 7 ontvangt een toeslag op basis van werkelijk gewerkte uren. 2 De toeslag wordt berekend over de uren die gewerkt worden buiten de uren van 7.00 tot 19.00 uur.  Voor de gewerkte uren in een rooster van maandag tot en met vrijdag of op een zaterdag, gelegen voor 7.00 uur en na 19.00 uur bedraagt de toeslag 20% van het salaris.  Voor de gewerkte uren in een rooster op een zon- of feestdag bedraagt de toeslag 50% van het salaris. Onregelmatigheidstoeslag 00.00-07.00 uur 07.00-19.00 uur Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zon- en feestdagen 20% 20% 50% 50% 19.00-24.00 uur 20% 20% 50% 3 De onregelmatigheidstoeslag wordt per uur berekend door de in de tabel genoemde percentages toe te passen op het voor de werknemer geldende uurloon als bedoeld in artikel 0.1 sub f.3 (1/156 x het bruto maandloon). De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 3 periodiek 11 uit artikel 6.4 . 4 De regeling onder A is niet van toepassing op de werknemer die:  een functie vervult die hoger gesalarieerd wordt dan overeenkomstig schaal 9, periodiek 13 uit artikel 6.4;  de functie van directeur of adjunct-directeur vervult en beneden schaal 9, periodiek 13 wordt gesalarieerd, mits deze niet langer dan 3 maanden in een leefgroep ter assistentie mee moet functioneren in wisselende dienst. B CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 47 Pagina 46

Pagina 48

Scoor meer met een webshop in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication