het toezichthoudend orgaan een zetel is gereserveerd voor een door de OR of PVT voor te dragen kandidaat. B De OR of PVT kan geen persoon voordragen voor benoeming als lid van het bestuur die op de datum van voordracht:  Werknemer zijn van de instelling;  Ex-werknemer zijn van de instelling en nog geen twee jaar uit dienst zijn;  Werkzaam zijn als vrijwilliger binnen de instelling. 8.8 VAKBONDSVERLOF A De werknemer die lid is van de vakbond Abvakabo FNV of CNV Publieke Zaak heeft op schriftelijk verzoek van deze vakbonden recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris voor het deelnemen aan werkzaamheden of bijeenkomsten en vormings- en scholingsdagen georganiseerd door de vakbonden. B 1 Voor het toekennen van vakbondsverlof is per instelling jaarlijks een verloftegoed beschikbaar. Dit verloftegoed is afhankelijk van de omvang van de instelling. In onderstaande tabel is de omvang van het verlof weergegeven, waarbij het verlof van de werknemer afhankelijk is van de duur van de activiteit waarvoor het verlof wordt aangevraagd. Omvang van de instelling Totaal vakbondsverlof Minder dan 20 werknemers 301 t/m 600 werknemers 601 t/m 1.000 werknemers Meer dan 1.000 werknemers 10 dagen 21 t/m 300 werknemers 0,5 dag per werknemer bij 21 werknemers 10.5 dag en bij 300 werknemers 150 dagen. 0,5 dag per werknemer bij 301 werknemers 150.5 dagen met een maximum van 200 dagen 250 dagen 300 dagen 2 Partijen bij deze Cao beogen met deze regeling deelname van vakbondsleden aan vakbondsactiviteiten te stimuleren opdat zij kunnen participeren aan het interne debat bij de vakorganisaties. Cao-partijen realiseren zich dat de voortgang van de gebruikelijke werkzaamheden in de instelling hierdoor in het gedrang kan komen. Zij adviseren dan ook aan werknemers om hun verzoek om vakbondsverlof zo vroegtijdig bij de werkgever in te dienen zodat die eventuele vervanging kan organiseren. Ook over het volume van het op te nemen vakbondsverlof dient tijdig overleg gepleegd te worden zodat misverstanden kunnen worden voorkomen. Als een zodanig groot aantal werknemers binnen een instelling een verzoek om vakbondsverlof indient dat de werkzaamheden van de instelling ernstig belemmerd zouden kunnen worden, vindt over de toekenning overleg plaats met een vertegenwoordiger van de betreffende vakbond. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 62 Pagina 61

Pagina 63

Interactieve web spaarprogramma, deze tijdschrift of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van e-gebruiksaanwijzingen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication