Het toekennen van vakbondsverlof zal alleen worden geweigerd als de te verrichten werkzaamheden van de werknemer zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten. Een dergelijke afwijzing wordt schriftelijk en gemotiveerd gemeld aan de werknemer. C Een eventuele vergoeding die de werknemer ontvangt voor het deelnemen aan werkzaamheden en bijeenkomsten, niet zijnde een onkostenvergoeding, wordt door de werknemer afgedragen aan de werkgever met een maximum van de bruto loonkosten over de tijd waarin het vakbondsverlof wordt genoten. 8.9 VAKBONDSFACILITEITEN Het is aan leden en kaderleden van de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak toegestaan om:  In overleg met de werkgever gepast gebruik te maken van publicatieborden en/of email en/of intranet om informatie te verstrekken en aankondigingen van de vakbonden bekend te maken. Over het gebruik van e-mail en intranet worden binnen de instelling eenmalig afspraken gemaakt;  Gebruik te maken van ruimten van de instelling voor het buiten werktijd houden van bijeenkomsten van de vakbonden;  Gebruik te maken van de telefoon voor het leggen van contacten voor het werk van kaderleden van de vakbonden;  In beperkte mate persoonlijke contacten te leggen met de binnen de instelling werkzame leden van de vakbonden. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 63 Pagina 62

Pagina 64

Heeft u een catalogus, digi brochure of web catalogi? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing van pdf naar online converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication