BIJLAGE 1 FUNCTIEMATRIX EN METHODIEK Ex. artikel 6.5.A A FUNCTIEMATRIX Salarisschaal 01 02 03 04 05 06 Primair proces Assistent welzijn Contactmedewerker 1 Peuterspeelzaalleidster in opleiding Sociaal cultureel werker 1 Sociaal pedagogisch werker 1 Contactmedewerker 2 Ziekenverzorgende Peuterspeelzaalleidster 1 Activiteitenbegeleider Sociaal cultureel werker 2 Sociaal pedagogisch werker 2 Begeleider vrijetijdsbesteding Peuterspeelzaalleidster 2 07 08 Budgetconsulent Verpleegkundige Maatschappelijk werker 1 in opleiding Sociaal cultureel werker 3 Sociaal pedagogisch werker 3 Maatschappelijk werker 1 Woonbegeleider Ouderenadviseur Consulent Sociaal raadsman Bewindvoerder Trajectbegeleider Jobcoach Telefonisch hulpverlener Trainer 09 10 11 12 13 14 15 B METHODIEK Als de functie niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met één van de functiebeschrijvingen in het functieboek, stelt de werkgever het salaris als volgt vast: Maatschappelijk werker 2 Adviseur Sociaal cultureel werker 4 Projectmanager Wetenschappelijk functionaris Facilitair, staf en leidinggevend huishoudelijk medewerker Assistent beheerder Telefonist / receptionist Nachtwaker Administratief / secretarieel medewerker 1 Secretaresse 2 Administratief medewerker 2 Beheerder Systeembeheerder Staf / beleidsmedewerker 1 Secretaresse 3 Kok Administratief medewerker 3 Zakelijk leider Staf / beleidsmedewerker 2 Leidinggevende 1 Begeleider vrijwilligers Staf / beleidsmedewerker 3 Leidinggevende 2 Controller Leidinggevende 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 65 Pagina 64

Pagina 66

Heeft u een uitgave, online publisher of digitale onderwijs catalogi? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift naar een digitale publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication