BIJLAGE 1 FUNCTIEMATRIX EN METHODIEK Ex. artikel 6.5.A A FUNCTIEMATRIX Salarisschaal 01 02 03 04 05 06 Primair proces Assistent welzijn Contactmedewerker 1 Peuterspeelzaalleidster in opleiding Sociaal cultureel werker 1 Sociaal pedagogisch werker 1 Contactmedewerker 2 Ziekenverzorgende Peuterspeelzaalleidster 1 Activiteitenbegeleider Sociaal cultureel werker 2 Sociaal pedagogisch werker 2 Begeleider vrijetijdsbesteding Peuterspeelzaalleidster 2 07 08 Budgetconsulent Verpleegkundige Maatschappelijk werker 1 in opleiding Sociaal cultureel werker 3 Sociaal pedagogisch werker 3 Maatschappelijk werker 1 Woonbegeleider Ouderenadviseur Consulent Sociaal raadsman Bewindvoerder Trajectbegeleider Jobcoach Telefonisch hulpverlener Trainer 09 10 11 12 13 14 15 B METHODIEK Als de functie niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met één van de functiebeschrijvingen in het functieboek, stelt de werkgever het salaris als volgt vast: Maatschappelijk werker 2 Adviseur Sociaal cultureel werker 4 Projectmanager Wetenschappelijk functionaris Facilitair, staf en leidinggevend huishoudelijk medewerker Assistent beheerder Telefonist / receptionist Nachtwaker Administratief / secretarieel medewerker 1 Secretaresse 2 Administratief medewerker 2 Beheerder Systeembeheerder Staf / beleidsmedewerker 1 Secretaresse 3 Kok Administratief medewerker 3 Zakelijk leider Staf / beleidsmedewerker 2 Leidinggevende 1 Begeleider vrijwilligers Staf / beleidsmedewerker 3 Leidinggevende 2 Controller Leidinggevende 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 65 Pagina 64

Pagina 66

Interactieve e-spaarprogramma, deze club blad of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van online tijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication