1 De werkgever vergelijkt de functie met de functies in het functieboek waarna hij de indeling van de beschreven functie afleidt van de indeling van de functies in het functiehandboek; of 2 De werkgever deelt de functie in door gebruik te maken van de Methodische Niveau Toekenning-methode voor Welzijn (MNT-methode voor Welzijn) Als de werkgever gebruik maakt van de NMT-methode voor Welzijn moet de werknemer kunnen beschikken over de ter inzage versie van de MNT-methode voor Welzijn. Met MNT kan de werkgever computer ondersteunend een functie indelen op basis van vergelijking van functie-eisen. Een licentie voor MNT kan de werkgever verkrijgen via www.welzijn.mnt-online.nl CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 66 Pagina 65

Pagina 67

Voor club bladen, online onderwijs magazines en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw presentaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication