BIJLAGE 2 FUNCTIEBOEK Ex. Bijlage 1 Het functieboek hoort bij Bijlage 1 van de Cao en maakt als zodanig deel uit van de Cao. In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de sector W&MD voorkomende functies. Het functieboek wordt als afzonderlijke bijlage gepubliceerd. Voorafgaand aan deze beschrijvingen wordt eerst in een overzicht aangegeven om welke functies het gaat en welke salarisschalen op grond van de Cao voor die functies gelden. Voor de situatie dat een in de praktijk bestaande functie eventueel niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met een van de in dit functieboek beschreven functies, wordt in Bijlage 1 B van de Cao, aangegeven op welke wijze de toepasselijke salarisschaal dan wordt vastgesteld. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 67 Pagina 66

Pagina 68

Interactieve digi nieuwsbrief, deze vaktijdschrift of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van web studiegidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication