A OVERZICHT VAN DE MATRIXFUNCTIES In onderstaand overzicht wordt vermeld welke matrixfuncties in dit functieboek worden beschreven. PRIMAIR PROCES 1 Assistent Welzijn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sociaal Pedagogisch Werker 1 Sociaal Pedagogisch Werker 2 Sociaal Pedagogisch Werker 3 Woonbegeleider Activiteitenbegeleider Begeleider vrijetijdsbesteding Contactmedewerker 1 Contactmedewerker 2 Sociaal Cultureel Werker 1 Sociaal Cultureel Werker 2 Sociaal Cultureel Werker 3 Sociaal Cultureel Werker 4 Peuterspeelzaalleid(st)er 1 Peuterspeelzaalleid(st)er 2 Ouderenadviseur Consulent Sociaal Raadsman Maatschappelijk Werker 1 Maatschappelijk Werker 2 Budgetconsulent Bewindvoerder Trajectbegeleider Jobcoach Telefonisch Hulpverlener Ziekenverzorgende Verpleegkundige Trainer Adviseur Wetenschappelijk functionaris Projectmanager CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 68 Pagina 67

Pagina 69

Voor clubbladen, online onderwijscatalogussen en gidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw relatiemagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication