A OVERZICHT VAN DE MATRIXFUNCTIES In onderstaand overzicht wordt vermeld welke matrixfuncties in dit functieboek worden beschreven. PRIMAIR PROCES 1 Assistent Welzijn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sociaal Pedagogisch Werker 1 Sociaal Pedagogisch Werker 2 Sociaal Pedagogisch Werker 3 Woonbegeleider Activiteitenbegeleider Begeleider vrijetijdsbesteding Contactmedewerker 1 Contactmedewerker 2 Sociaal Cultureel Werker 1 Sociaal Cultureel Werker 2 Sociaal Cultureel Werker 3 Sociaal Cultureel Werker 4 Peuterspeelzaalleid(st)er 1 Peuterspeelzaalleid(st)er 2 Ouderenadviseur Consulent Sociaal Raadsman Maatschappelijk Werker 1 Maatschappelijk Werker 2 Budgetconsulent Bewindvoerder Trajectbegeleider Jobcoach Telefonisch Hulpverlener Ziekenverzorgende Verpleegkundige Trainer Adviseur Wetenschappelijk functionaris Projectmanager CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 68 Pagina 67

Pagina 69

Scoor meer met een e-commerce shop in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication