10 Sociaal Cultureel Werker 1 Algemene kenmerken De Sociaal Cultureel Werker 1 is een uitvoerende functie. De functionaris is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Het stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten. De Sociaal Cultureel Werker 1 voert de werkzaamheden onder begeleiding/in samenwerking uit. Doel van de f unct ie De ondersteuning van de doelgroep door het bieden van activiteiten om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen. Organisat orische positie De Sociaal Cultureel Werker 1 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Cultureel Werker 1 kan functioneel leiding ontvangen van de Sociaal Cultureel Werker 2, 3 en 4. Resultaat gebieden Signaleren en contacten leggen Resultaat  Legt contact met de doelgroep en signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities;  Bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep intern;  Geeft informatie over mogelijkheden aan de doelgroep;  Onderhoudt actief het contact met de doelgroep. hoogte zijn en de doelgroep de weg naar de instelling weet te vinden. Activiteiten mede vormgeven Resultaat  Denkt mee over de inhoud en vormgeving van activiteiten;  Draagt bij aan het programmeren van activiteiten. : Activiteiten mede vormgegeven, zodanig dat deze kunnen worden uitgevoerd en aansluiten bij de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep. Activiteiten uitvoeren Resultaat  Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;  Begeleidt deelnemers bij activiteiten;  Assisteert andere Sociaal Cultureel Werkers bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals cursussen, instructies, voordrachten en dergelijke. : Activiteiten uitgevoerd, zodanig dat een bijdrage aan geformuleerde doelstellingen is geleverd. Dienstverlening optimaliseren  Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 91 : Contacten gelegd, zodanig dat de instellingen van wensen, behoeften en problemen op de Pagina 90

Pagina 92

Heeft u een krant, blue berry of euitgaven? Gebruik Online Touch: magazine naar een online publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication