 Biedt begeleiding, door middel van voorlichting en advies, aan de doelgroep over gezondheid, welzijn, wonen, onderwijs en opvoeding. Resultaat : Voorlichting en advies gegeven, zodanig dat de doelgroep tijdig en correct geïnformeerd is op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, onderwijs en opvoeding, zodat zij gestimuleerd is om mee te doen aan activiteiten én de weg naar de voorzieningen weet te vinden. Activiteiten begeleiden  Bespreekt mede (groeps-)gewijs het activiteitenmateriaal gericht op de ontwikkeling van de deelnemers;  Geeft mede (groeps-)gewijs instructies en adviezen aan deelnemers;  Bespreekt (groeps-)gewijs eventuele problemen van de deelnemers, die zich voordoen tijdens de activiteiten;  Geeft mede informatie over activiteiten en programma's over spelen, opvoeding en ontwikkeling van kinderen;  Verricht administratieve werkzaamheden, die aan de functie verbonden zijn, zoals het invullen van registratieformulieren;  rapporteert over wensen, behoeften en problemen van de doelgroep evenals over de voortgang van de werkzaamheden;  Bespreekt samen met de Sociaal Cultureel Werkers of andere functionarissen de inhoud en voortgang van de activiteiten en programma's, die betrekking hebben op spel, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Resultaat : Activiteiten zijn voorbereid, georganiseerd en begeleid, zodanig dat de activiteiten goed verlopen en de integratie, participatie en emancipatie van de doelgroep wordt bevorderd. Wijksfeer bevorderen  Levert een bijdrage aan het op aanvaardbaar niveau houden van de openbare orde, rust en veiligheid en bewerkstelligt naleving van algemeen maatschappelijk aanvaarde gedragsregels door de buurtbewoners;  Verricht hand- en spandiensten bij de bestrijding van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit, verpaupering en de handhaving van een optimaal milieu in de wijk. Resultaat : Wijksfeer bevorderd, zodanig dat buurtbewoners op een veilige wijze van de omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Kennis van het aanbod en de werkwijze van welzijnsinstellingen en andere relevante instanties;  Kennis van en inzicht in de doelgroep. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de buurt en het afleggen van huisbezoeken;  Beheersing van de taal van de doelgroep en van het Nederlands;  Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling zijn van belang bij het onderhouden van in- en externe contacten en het adviseren van de doelgroep;  Motiveren, stimuleren en overtuigen van de doelgroep;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het geven van advies. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 90 Pagina 89

Pagina 91

Heeft u een lesmateriaal, novia facts of e-clubbladen? Gebruik Online Touch: catalogus online publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication